Bachovy květy – co jsou zač?

Všechno, co v našem  materiálním světě existuje, není ničím jiným než energetickým polem.

Když mám někomu vysvětlit, co jsou to vlastně ty Bachovy květy a cítím, že pro dotyčného je to něco neuchopitelného, tak začínám pomaleji. „No, jsou to vlastně, zjednodušeně řečeno, bylinky, které ti pomohou spravit náladu.“

Nicméně to není až tak přesné. Bachovy květy nejsou bylinky jako takové. Jsou to rostliny, které se vibracemi pohybují na vyšší úrovni než byliny.

V případě Bachových esencí se využívá energie/vibrace rostlin a dřevin, kterou převezme na sebe voda (v jednom případě se používá dokonce samotná pramenitá voda – esence č. 27 Rock Water). Dr. Bach je označil jako rostliny, jejichž vibrace jsou na stejném vývojovém stupni nebo dokonce o něco výše, než jsou vibrace průměrného člověka. Uf.

A co to všechno má společného s vibracemi? Dr. Bach věřil, že rostliny obsahují vibrace (nebo energii, chcete-li), které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím.

Tyto vibrace mohou pomoci vrátit člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost. Vyladit jeho vlastní vibrace a tím zabránit rozšíření nemoci nebo mohou pomoci k jejímu vyléčení.

V podstatě rozdělil svět rostlin do tří skupin:

  • jednoduché primitivní rostliny, různé druhy kaktusů a vodních rostlin = rostliny, které svým vývojem stojí pod úrovní lidského vývoje.
  • rostliny, které jsou vhodné jako potrava pro člověka = rostliny, které svými vibracemi odpovídají lidskému vývoji
  • a výše jmenované rostliny, jejichž vibrace jsou na stejném nebo vyšším evolučním stupni jako vibrace člověka.

tulip-2308942_1920Co je vlastně zdraví? Zdraví není pouze perfektně fungující tělo s krevními  a chemickými hodnotami v normě. A nemoc není jen postižený orgán, jde o víc.

Vždy se jedná se o člověka jako celek, jeho psychiku, prožívání a cítění, jeho duši.

Ve světě a ve vesmíru neexistuje nic odděleně. Všechno je energie a za vším se skrývá jistý řád. Tělo je ve své podstatě energetickým polem.

Stejně jako Hahnemann (objevitel homeopatie) chápe dr. Edward Bach toto energetické pole jako dynamické bytí. Nikdy není statické a nemůže zaniknout. Všechno, co v našem  materiálním světě existuje, není ničím jiným než energetickým polem.

Jednoduše se dá říci, že člověk existuje na jisté vibrační úrovni či frekvenci, která se na základě vnitřních (duševních) a vnějších vlivů (stres, nezdravé podmínky) může velmi rychle měnit.

Pokud se člověk nachází na obou úrovních – vnější i vnitřní, v harmonii, jeho životní síla je nenarušená. Člověk je zdravý.

Dr. Bach dospěl k poznání, že nemoc těla nemá původ na fyzické úrovni, ale je zhmotněním mentálního postoje.

(volně dle Bachovy květové esence od A-Z, Katarina Michel)

„Takzvaná nemoc je vždy důsledek hlubokého vnitřního nesouladu a nám je již zřejmé, že dokud se budeme zabývat důsledky a neodstraníme hlavní příčinu k vyléčení nedojde nebo bude pouze zdánlivé. „ (Bach, Uzdrav se!).

flowers-2755297_1280