Stručný přehled Bachových květů pro zvířátka

„Jsou otevřenější a upřímnější. Žijí svůj život určitým způsobem. Nic nepředstírají.“

Pokud zvíře trpí fyzickými projevy nemoci, jako je např. průjem, zvracení, apod. doporučuji důrazně návštěvu veterináře. Bachovy květy používejte jako doprovodnou pomoc nebo jako první pomoc před návštěvou veterináře.

Opakování matka moudrosti – zvířata jsou mimořádně vnímavá na citové rozpoložení osoby, se kterou mají blízký vztah. Jsou výborní pozorovatelé, jemné odstíny lidského chování nejen vnímají a reagují na ně, ale také je napodobují. Proto mají tendenci odrážet psychické a citové stavy svých majitelů. Jako majitelé a osoby zodpovědné za svá zvířátka byste měli pracovat také na sobě. Ideálně, s Bachovou terapií.

Agrimony (č. 1)

Pro zvířata, která:

 • na sobě nedají nic znát, vypadají normální, až na „utrápený“ nebo úzkostný pohled v očích
 • chtějí být s každým zadobře, horlivě se snaží potěšit pána
 • působí vždy šťastným dojmem
 • se chovají jinak, když jsou sama

Vhodná esence pro léčbu úzkostných stavů projevujících se podrážděním kůže, žaludeční neurózou, močením, defekací.

Aspen (č. 2)

Pro zvířata, která:

 • mají nevysvětlitelné strachy
 • jsou náhle úzkostlivá a nervózní
 • se bojí chodit ven
 • se bezdůvodně vyplaší
 • jsou citlivá
 • jsou citlivá na změny počasí
 • se strachy pomočují

Vhodné u fyzických stavů – průjem, zažívací potíže, poruchy trávení, oslabení močového měchýře, oběhové problémy, které souvisí s výše uvedenými potížemi (strachy, nervozita, citlivost na změny počasí…).

Beech (č. 3)

Pro zvířata, která jsou:

 • netolerantní vůči jiným zvířatům nebo lidem
 • netolerantní na určité situace (přecitlivělá na pohledy, zvuky, doteky)
 • s přehnaným ochranářským pudem
 • nesnášejí změnu režimu
 • nervózní, strnulá s artritickými poruchami
 • nesnášejí určité látky v prostředí – alergie
 • nečistotná.

Centaury (č. 4)

Pro zvířata, která:

 • mají slabou vůli
 • jsou podřízená
 • se nechají snadno ovlivnit
 • jsou silně fixovaná na svého majitele
 • nejsou imunní vůči vlivům prostředí – častá infekční onemocnění, paraziti
 • silně reagují na chyby v krmení
 • jsou dlouhodobě nemocná

Cerato (č. 5)

Pro zvířata, která:

 • jsou nejistá
 • závislá na lidech, obracejí se na ně, aby zjistila co mají udělat
 • nedokáží jednat z vlastní iniciativy
 • nedokáží navázat vztah s příslušníky svého druhu
 • zůstávají svým chováním nedospělá
 • nedostatek důvěry (ne ztráta důvěry – Larch)
 • neprojevují dostatek instinktů.

Cherry Plum (č. 6)

Pro zvířata, která:

 • se neovládají
 • na úlek reagují extrémní reakcí
 • projevují destruktivní chování (zhoršuje se červenými barvivy a aditivy v potravě)
 • se projevují neovladatelnými výbuchy nálad/temperamentu
 • se sama zraňují
 • trpí neovladatelným močením
 • trpí psychomotorickými záchvaty, epilepsií nebo křečemi
 • byla předčasně oddělena od svých rodičů (mladá zvířata)

Chestnut Bud (č. 7)

Pro zvířata, která:

 • se nedokáží soustředit
 • se nedokáží poučit ze zkušenosti
 • potřebují odstranit zlozvyky
 • se obtížně učí
 • jsou neopatrná

Možno použít jako podpůrnou součást léčby opakujících se onemocnění nebo plísňové infekce.

Chicory (č. 8)

Pro zvířata, která:

 • jsou velmi majetnická
 • nespustí majitele z očí
 • jsou silně teritoriálně založená
 • nechtějí odstavit své potomky – stále kojí a olizují
 • se chovají takticky.

Clematis (č. 9)

Pro zvířata, která:

 • jsou bez zájmu
 • mají prázdný „nepřítomný“ pohled
 • se chovají pasivně
 • celý den prospí
 • jsou v šoku – tělo je studené na dotek
 • jsou zasněná

Crab Apple (č. 10)

Pro zvířata, která:

 • reagují citlivě na nečistotu
 • se celý den myjí, čistí
 • jsou vybíravá
 • jsou úzkostlivá
 • jsou choulostivá, trpí průjmem, inkontinencí nebo ledvinovým onemocněním (zároveň s veterinární pomocí)

Vhodné jako podpůrná léčba při všech kožních potížích (zároveň s veterinární pomocí).

Elm (č. 11)

Pro zvířata, která:

 • mají málo sebevědomí
 • zanedbávají potomstvo
 • jsou přetížená
 • jsou ve velkém vypětí
 • projevují stresové alergie
 • při selhávají v plnění úkolů

Gentian (č. 12)

Pro zvířata, která:

 • jsou skeptická
 • jsou nedůvěřivá
 • se rychle zklamou
 • jsou v záchranných stanicích, útulcích a nedělá jim to dobře
 • zažívají zhoršení při nemoci
 • se snadno vzdávají (přestávají jíst po ztrátě majitele apod.)

Gorse (č. 13)

Pro zvířata, která:

 • jsou beznadějně zoufalá
 • během nemoci nebo v uzavřeném prostoru letargie, apatie, nedostatek energie
 • přišly o potomka
 • mají malou chuť do života.

Heather (č. 14)

Pro zvířata, která:

 • neumí být sama
 • jsou dotěrná
 • musí neustále upoutávat pozornost.

Holly (č. 15)

Pro zvířata, která:

 • jsou agresivní
 • jsou nebezpečná
 • jsou kousavá
 • žárlí na ostatní zvířata nebo děti

Honeysuckle (č. 16)

Pro zvířata, která:

 • ztratila majitele
 • přišla o domov
 • teskní po domově nebo dřívějších majitelích
 • trpí při velkých změnách
 • se nedokáží přizpůsobit novému bydlišti/majitelům –  ztracená nebo zachráněná zvířata
 • potřebují obnovit životní energii (stará zvířata)
 • jsou velmi nesmiřitelná, neodpouští

Hornbeam (č. 17)

Pro zvířata, která:

 • nemají motivaci
 • pochází ze špatných životních podmínek
 • jsou vyhořelá
 • se nemohou dát dohromady
 • musí člověk nutit ke štěstí
 • jsou nemocná – jejich příznaky jsou nejhorší ráno, ale během dne se zlepšují
 • jsou stará a slabá

Impatiens (č. 18)

Pro zvířata, která:

 • jsou netrpělivá
 • jsou hyperaktivní, neposedná
 • jsou nedočkavá
 • jsou nervózní
 • musí být neustále v akci

Larch (č. 19)

Pro zvířata, která:

 • nemají sebevědomí
 • byla týraná nebo trpěla
 • se vyhýbají situacím, ve kterých se musí projevit

Mimulus (č. 20)

Pro zvířata, která:

 • mají konkrétní strachy (z doteků, tmy, vysavače, bouřky, veterináře, atd.)
 • se drží zpátky
 • jsou plachá

Mustard (č. 21)

Pro zvířata, která:

 • jsou bezdůvodně náhle smutná nebo působí depresivně
 • jsou psychicky na dně – mají nedostatek elánu, sklopené oči, uši…

Oak (č. 22)

Pro zvířata, která:

 • se jen tak neunaví
 • se vydávají ze svých sil
 • neznají konec a pokračují dál navzdory únavě, nemoci, pokročilému věku

Olive (č. 23)

Pro zvířata, která:

 • jsou vyčerpaná
 • potřebují regeneraci po velké zátěži
 • potřebují regeneraci po nemoci

Vhodné pro obnovení životní síly u starých zvířat.

Pine (č. 24)

Pro zvířata, která:

 • se bezdůvodně nebo přehnaně ostýchají nebo cítí vinu (? mohou zvířata cítit vinu?)

Red Chestnut (č. 25)

Pro zvířata, která:

 • jsou přehnaně pečující a starostlivá
 • nikoho nepustí ke svým mladým
 • se starají o ostatní, ale ne o sebe

Rock Rose (č. 26)

Pro zvířata, která:

 • reagují panicky
 • mají akutní strach, který se projevuje na celém těle
 • zažila velkou hrůzu
 • jsou po nehodě
 • jsou tak vyděšená, že jsou nebezpečná sama sobě nebo druhým
 • se nachází v situacích vyvolávajících extrémní snahu o únik (koušou, kopou, snaží se dostat přes železné dveře, drátěný plot)
 • se ve výjimečných situacích chovají nepřiměřeně, pošetile.

Rock Water (č. 27)

Pro zvířata, která:

 • jsou přehnaně disciplinovaná
 • jsou nápadně spolehlivá
 • nejsou flexibilní
 • mají očividně pevné zvyky

Scleranthus (č. 28)

Pro zvířata, která:

 • jsou náladová
 • mají neurčitou povahu – někdy otevřená, jindy uzavřená, přátelská x agresivní, poslušná x neposlušná
 • u nemocí projevují proměnlivé příznaky (zácpa se střídá s průjmem, nechutenství x žravost…)
 • ztrácí rovnováhu, mají závratě, kinetózy, hormonální  nerovnováha
 • se nemohou rozhodnout

Star of Bethlehem (č. 29)

Pro zvířata, která:

 • jsou traumatizovaná
 • jsou/byla týraná
 • jsou/byla vyhozená, opuštěná
 • utrpěla šok
 • prožila šokující nebo bolestivé zkušenosti
 • se nenechají utišit
 • mají omezené reakční schopnosti

Sweet Chestnut (č. 30)

Pro zvířata, která:

 • jsou absolutně psychicky vyčerpaná, stojí na pokraji svých sil
 • trpí dlouhou nemocí, důsledky nevhodného způsobu života

Vervain (č. 31)

Pro zvířata, která:

 • jsou přehnaně nadšená
 • jsou stále napjatá a nedokáží se uvolnit
 • nikdy nemají dost pohybu, jsou neukázněná
 • jsou impulzivní
 • usilují o uznání

Vine (č. 32)

Pro zvířata, která:

 • se neumí podřídit
 • jsou dominantní
 • tyranizují ostatní
 • chtějí prosazovat svou vůli

Walnut (č. 33)

Pro zvířata, která:

 • nezvládají změny

Vhodné ve všech situacích, kdy dochází k jakékoliv změně v životě zvířete (nové prostředí, jiná strava…).

Water Violet (č. 34)

Pro zvířata, která jsou:

 • nepřítomná
 • samotářská
 • nepřístupná
 • přehnaně hrdá
 • distancovaná od jiných zvířat nebo lidí

White Chestnut (č. 35)

Pro zvířata, která:

 • se neumí soustředit
 • projevují obsesivní chování – neustálé olizování, kousání kůže až do krve, škrábání apod.
 • jsou neklidná během spánku, porodu
 • neustále stěhují svá mláďata

Wild Oat (č. 36)

Pro zvířata, která:

 • nenašla svoje místo
 • nepodávají výkony podle svých schopností
 • přestala vykonávat zaměstnání, pro které byla vyšlechtěna a vycvičena
 • rychle ztrácí nadšení

Wild Rose (č. 37)

Pro zvířata, která:

 • neukazují pocity
 • jsou nezúčastněná
 • jsou apatická
 • vzdala život

Willow (č. 38)

Pro zvířata, která jsou:

 • zahořklá
 • vzdorovitá
 • závistivá
 • uražená

A samozřejmě:

Rescue Remedy – krizové kapky

 • považují se za nejdůležitější esenci pro léčení zvířat
 • použití ve všech kritických situacích

 

Dávkování

Pokud vás zajímá dávkování, jukněte sem: Pro zvířátka

Pozn. nezapomínejte, že některé poruchy chování jako např. agresivita mohou být u zvířat způsobeny onemocněním centrálního nervového systému, nádory nebo lézemi v předním mozku nebo jinými vážnými onemocněními. Poraďte se vždy s veterinářem.