Stručný přehled Bachových květů pro děti

Děti mají daleko těsnější vztah se svou intuicí a svou duší než dospělí. Nevytvořili si ještě spousty mentálních překážek, které trápí nás dospělé. Na energii z rostlin reagují velmi rychle.

Květové esence jim pomohou:

 • v situacích, kdy potřebují duševní podporu, např. strach z prvního dne ve škole, hádky s kamarádem,
 • v situacích, které je očividně už déle trápí, např. rozchod rodičů, potíže s učitelem, ztráta někoho milovaného, stesk po domově,
 • když jsou nemocné, ať už krátce nebo dlouhodobě a to jako duševní podpora.

Strašpytlíci a náladníci

Aspen (č. 2)

Pro děti, které:

 • mají nevysvětlitelné strachy
 • nechtějí spát ve tmě
 • jsou velmi citlivé
 • jsou přecitlivělé na nálady ostatních

Cherry Plum (č. 6)

Pro děti, které:

 • neobvykle vybuchují
 • zadržují své pocity
 • neumějí ovládat své pocity
 • trvale pořvávají
 • mají prudké změny nálad (i v pubertě)

Mimulus (č. 20)

Pro děti, které:

 • mají konkrétní strach z něčeho
 • mají strach z vlastního selhání
 • mají zábrany
 • rychle zčervenají

Red Chestnut (č. 25)

Pro děti, které:

 • si dělají příliš velké starosti o druhé
 • mají strach o svou rodinu
 • jsou velmi závislé na rodičích
 • neumí se zapojit do kolektivu vrstevníků
 • jsou příliš soucitné

Pomáhá uvolnit pevné pouto na domov při přechodu do školního prostředí.

Rock Rose (č. 26)

Pro děti, které:

 • mají noční můry
 • trpí návaly paniky
 • ze strachu nahlas křičí nebo hořce pláčou
 • jsou hysterické, jakmile se dostanou do stresu

Nejisté děti

Cerato (č. 5)

Pro děti, které:

 • nemají vlastní názor
 • se neustále na něco ptají
 • následují většinu
 • se drží trendů
 • zpochybňují své odpovědi
 • si nejsou jisté svým úsudkem

Gentian (č. 12)

Pro děti, které:

 • mají pesimistický postoj
 • nezvládají neúspěch
 • snadno ztrácí odvahu
 • myslí na nejhorší
 • rychle se vzdávají – nemají výdrž

Gorse (č. 13)

Pro děti, které:

 • věří, že jim nikdo nemůže pomoci
 • jsou plny beznaděje
 • nedělají nic pro to, aby zlepšily svou situaci

Hornbeam (č. 17)

Pro děti, které:

 • neumí začít s domácími úkoly
 • se neumí vzpamatovat
 • jsou ráno mrzuté a nechce se jim vstávat
 • chtějí dělat jenom to co je baví
 • nemají motivaci

Scleranthus (č. 28)

Pro děti, které:

 • jsou roztěkané
 • se neumí rozhodnout mezi několika možnostmi
 • jsou nespolehlivé
 • labilní, přeskakují z jednoho tématu k druhému

Wild Oat (č. 36)

Pro děti, které:

 • začínají pořád něco nového a rychle je přestává bavit to, co dělají
 • nevědí co se sebou
 • nevědí co chtějí
 • jsou nespokojené, frustrované
 • nemají cíl, marně hledají životní směr

Snílci, nesoustředivci, zamyšlenci. Děti, kterým chybí domov nebo chtějí mít svůj klid.

Clematis (č. 9)

Pro děti, které:

 • ve škole spí
 • žijí ve světě snů
 • jsou často duchem nepřítomny
 • jsou nepozorné

Chestnut Bud (č. 7)

Pro děti, které:

 • vzdorují při učení
 • mají potíže se soustředěním
 • opakují pořád dokola stejné chyby
 • se nepoučí z chyb
 • dělají chyby z roztržitosti
 • jsou zapomnětlivé

Honeysuckle (č. 16)

Pro děti, které:

 • si stýskají po domově
 • se jen s obtížemi odlučují od rodičů
 • smutní po něčem, co bylo

Mustard (č. 21)

Pro děti, které:

 • působí zničehonic vážně
 • jsou bez rozpoznatelného důvodu zarmoucené nebo smutné
 • nemají chuť si hrát

Olive (č. 23)

Pro děti, které:

 • jsou po zátěži vyčerpané
 • jsou vyhublé
 • chtějí mít jen svůj klid

White Chestnut (č. 35)

Pro děti, které:

 • si pořád dělají starosti,
 • stále na něco myslí
 • jsou zamyšlené
 • nemohou večer uklidnit své myšlenky
 • se v myšlenkách neustále zabývají jednou věcí

Wild Rose (č. 37)

Pro děti, které:

 • nemají radost ze života
 • jsou tiché a nezúčastněné
 • snadno rezignují
 • pro nic se nenadchnou

Vnitřně osamělé děti – mluvky, netrpělivci a samotáři

Heather (č. 14)

Pro děti, které:

 • chtějí být vždy středem pozornosti
 • nemají cit pro své okolí
 • se zajímají jen o své vlastní problémy
 • se snadno cítí opomíjené
 • neustavičně mluví (hlouposti)

Impatiens (č. 18)

Pro děti, které:

 • jsou roztěkané
 • jsou hyperaktivní
 • dělají chyby ze spěchu
 • jsou hektické
 • neumí čekat
 • jsou netrpělivé
 • reagují podrážděně, pokud ostatní okamžitě nesplní jejich požadavky

Water Violet (č. 34)

Pro děti, které:

 • k sobě nikoho nepustí
 • se straní
 • si myslí, že všechno zvládnou sami,
 • si vystačí sami

Přecitlivělé děti – na vliv jiných lidi i myšlenky

Agrimony (č. 1)

Pro děti, které:

 • schválně odvádí pozornost od učení
 • se za každou cenu vyhýbají hádkám
 • se neustále smějí
 • hrají třídního šaška
 • nechtějí  probírat své problémy
 • nejsou upřímní sami k sobě

Centaury (č. 4)

Pro děti, které:

 • jsou příliš dobromyslné
 • se nechají jinými dětmi využívat
 • se nechají jinými dětmi komandovat
 • nechávají svá přání stranou
 • se vždy podřizují

Holly (č. 15)

Pro děti, které:

 • jsou vzteklé, když všechno není podle nich
 • jsou žárlivé, např. na sourozence
 • jsou závistivé
 • se rychle rozruší/rozčílí
 • jsou zlomyslné
 • trucují
 • jsou agresivní

Walnut (č. 33)

Pro děti, které:

 • si musí zvyknout na novou situaci nebo na změny (např. škola)
 • začínají novu fázi života (např. jdou do školy, puberta)
 • se nechají ovlivnit nebo iritovat
 • jsou náhle nejisté
 • jsou v pubertě

Reptalové, perfekcionisti, nadšenci a malí diktátoři

Beech (č. 3)

Pro děti, které:

 • jsou nespokojené, pořád kňourají a reptají
 • jsou velmi vybíravé
 • působí přemoudřele

Chicory (č. 8)

Pro děti, které:

 • na vás lpí a vyžadují neustálou přítomnost matky
 • se neumí zaměstnat sami
 • chtějí být za vše chváleny
 • očekávají za své činy odměnu

Rock Water (č. 27)

Pro děti, které:

 • jsou přílišní perfekcionisti
 • kladou na sebe příliš velké požadavky a tím se dostávají pod tlakem
 • jsou přehnaně disciplinované
 • si toho spoustu odpustí
 • mírní přílišnou usilovnost a ctižádost

Vervain (č. 31)

Pro děti, které:

 • nechtějí do postele
 • chtějí ostatní něčím nadchnout, např. novou hrou
 • jsou fanatické
 • prosazují své představy v přesvědčení, že jedině ty jsou správné

Vine (č. 32)

Pro děti, které:

 • chtějí vší silou prosadit svou vůli
 • ukazují ostatním svou moc/sílu
 • ostatní kolem sebe komandují
 • jsou neposlušné
 • jsou v pubertě

Pečlivci, smutníci, stydlíni, ctižádostivci. Špatné svědomí, výčitkáři. Také děti zoufalé a skleslé.

Crab Apple (č. 10)

Pro děti, které:

 • se snadno něčeho štítí
 • si nechtějí ušpinit ruce
 • velmi dbají o svůj zevnějšek
 • jsou přehnaně pořádné
 • jsou nespokojené se svým vzhledem (např. akné)

Elm (č. 11)

Pro děti, které:

 • ztrácí odvahu před velkou výzvou
 • trpí přechodným strachem ze selhání
 • občas pochybují o svých schopnostech
 • si zoufají při těžkých domácích úkolech
 • jsou přetížené současnou situací

Larch (č. 19)

Pro děti, které:

 • jsou plaché, stydlivé
 • mají strach, že něco udělají špatně nebo si udělají ostudu
 • se srovnávají s ostatními
 • jsou sami se sebou nespokojeny
 • vidí jen své chyby

Dodává sebedůvěru, že děti zvládnou své školní povinnosti sami.

Oak (č. 22)

Pro děti, které:

 • se přetěžují, jenom aby neukázaly svou slabost
 • jsou přehnaně ctižádostivé
 • nechtějí žádnou pomoc
 • musejí vše za každou cenu dotáhnout do konce

Pine (č. 24)

Pro děti, které:

 • jsou nápadně svědomité
 • hrají obětního beránka
 • mají často špatné svědomí
 • nesnesou kritiku
 • mají strach z trestu

Star of Bethlehem (č. 29)

Pro děti, které:

 • potřebují útěchu
 • jsou v šoku
 • nezpracovaly stresující zážitek
 • jsou traumatizované

Sweet Chestnut (č. 30)

Pro děti, které:

 • jsou naprosto zoufalé
 • v určité situaci už nevědí jak dál
 • jsou nápadně klidné a uvnitř smutné
 • projevují své zoufalství agresivitou
 • pláčou a ze strachu nechtějí jít do školy

Willow (č. 38)

Pro děti, které:

 • se cítí znevýhodněné nebo že se s nimi jedná nespravedlivě
 • se litují
 •  se cítí jako oběti
 • ostatním často něco vyčítají
 • činí ostatní zodpovědné za jejich situaci