Buďte sami sebou

Za každou duší se skrývají rodiče. To co jí dali i nedali. Myslete na to, jak působíte na své děti a nechte je růst a vyvíjet se.

Psycholog dr. Richard Alpert ve své knize „Be Here Now“ píše, že už v útlém věku dochází k tzv. tréninku na někoho.

Na svět přicházíme všichni s otevřenou myslí, otevřeným srdcem a svobodným tělem. Když jsme byli malí, naše myšlenky, činy a emoce byly čisté a nekomplikované. Neměli jsme žádné plány, co máme dělat, říkat nebo cítit. Ale jak jsme rostli, naši rodiče a učitelé si přáli, abychom se stali „někým“. Začali nás podle toho učit.

Asi si neuvědomovali, že jsme zvláštní už tím, jací jsme a začali nás učit, co máme říkat a dělat. Dokonce nás učili, co máme cítit a jak máme vyjadřovat sami sebe. Tento trénink na někoho, který trvá po mnoho let, je často postaven na hodnotách a ideálech, jež byly předávány rodičům a učitelům, když sami vyrůstali.

Po tomto programu indoktrinace, socializace a rozvoje dítěte sami začneme chtít být někým zvláštním. Jediná potíž je v tom, že ten „někdo“, kterým se staneme obvykle není ona osoba, jíž skutečně jsme, protože vše je postaveno na plánech a teoriích někoho jiného.

Spolu s touto umělou osobností přichází i umělý postoj, protože náš postoj je směsí zafixovaných vzorců myšlení a falešného způsobu bytí, kterému nás naučili. Není to náš skutečný postoj.

Hlavní problém je v tom, že si to neuvědomujeme. Víme jen, že jsme nespokojení v práci, ve vztazích a ve svém životě jako celku.

Je zajímavé zjistit, že hodně lidí touží být lepší, ale samo slovo „lepší“ pro ně znamená nebýt původní, prostý, přirozený. (Brennan Richard, Správné držení těla, Slovart 2014)

Pomocí Bachových květových esencí slupku po slupce oloupete tu cibuli a objevíte co se skutečně nachází pod povrchem. Prolomíte představu o tom, kdo si myslíte, že jste, a dojdete k poznání, kdo jste doopravdy.

Stanete se svobodnou osobností, kterou skutečně jste. K tomu ale nedojde jen tak samo od sebe. I vy musíte chtít. Musíte na sobě zapracovat. Nic se neděje rychle, proto na sebe nespěchejte.

Neustále lamentovat nad osudem, svádět vinu na druhé nebo se vztekat, že nám něco nejde je snadné. Ale jen si tím ubližujete.

Za to udělat něco sám se sebou je výzva. Velká výzva. Stejně velká výzva jako zdolat K2. Druhou nejvyšší horu světa. Extrémně těžkou horu.

Udělejte ten první krok a vydejte se na cestu. Cestu k sobě. Vystoupejte nahoru a v pořádku se vraťte do základního tábora.