Zodpovědnost vůči dětem

Dr. Bach svými názory značně předbíhal dobu. Ať už jde o lékařství nebo o zodpovědnost rodičů vůči dětem. Ve své knize „Heal thyself“ zdůrazňoval jedinečnost dítěte jako duševní osobnosti s vlastními potřebami a zodpovědnost rodičů za vývoj jejich dušičky.

Děti by měly vyrůstat v klidném domově plném důvěry. To je možné pouze tehdy, když i vy jako rodiče jste duševně vyrovnaní a spojeni se svým vnitřním vedením.

Pro své děti chcete přeci jen to nejlepší. Vždy se ale sami sebe ptejte, jestli to co považujete za nejlepší je skutečně to „nej“ i pro vaše dítě. Pomáhá to jeho vlastním potřebám a rozvoji jeho životního plánu?

pexels-photo-1148998.jpeg
Photo by Sharon McCutcheon on Pexels.com

Respektujte, prosím, dětské potřeby, emoce, problémy a postoje. Berte je takové, jaké jsou. Jen tak můžete podpořit jejich vývoj. Nesrovnávejte děti mezi sebou. Každé je jiné.

V období, když děti získávají nejvíce důležitých zkušeností svého života jsou plně závislé na ostatních a atmosféře, ve které vyrůstají. Okamžitě a často nevědomky reagují na vás a blízké osoby, stejně jako na prostředí, které je obklopuje. Řídí se tím co vidí a zažívají.

Neustále dochází k určitému druhu komunikace mezi vámi a vašimi dětmi. Slovně i beze slov. Pokud jste vnitřně v pohodě a udržujete kontakt se svým vnitřním vedením, tak v této komunikaci projevujete přiměřené reakce a neškodíte svým dětem vlastním duševním stresem a nepohodou. Bachovy květy vám v tom mohou pomoci.

Rodičovství, správně pochopeno, je jedno z největších božských privilegií. Rodičovství znamená dávat dětské dušičce možnost rozvinout se ve fyzickém těle na této planetě. Rodičovství dále znamená umožnit této dušičce v prvních letech života všechno možné duševní, emocionální a tělesné vedení a péči. Rodiče by měli vždy mít na mysli, že malý človíček je osobnost a na zem přišel proto, aby sbíral vlastní zkušenosti a vlastním způsobem získával vědomosti svého vyššího já. A proto jim nechávat co nejvíce volnosti pro neomezený vývoj.

Podle dr. Bacha – z knihy „Heal thyself“