Sebepoznání není procházka růžovým sadem.

Dr. Bach považoval svou výbornou znalost a pozorovací schopnosti, sebe i ostatních, za tak přirozené a samozřejmé, že je automaticky předpokládal i u svého okolí.

Ale naše realita vypadá většinou jinak. Když začínáte s Bachovou květovou terapií, většinou nevíte, jak své pocity a emoce popsat. Někdy ani netušíte co se vlastně uvnitř vás odehrává a často končíte pouhým konstatováním, že máte strach, cítíte se nejistě nebo zoufale. To pro výběr správného prostředku nemusí vždy stačit.

Lepší je ponořit se poněkud hlouběji a začít poznávat sami sebe. Já tomu říkám „rozebrat se“. Když porozumíte sami sobě, tak budete schopni si pomoci a budete mít v sobě oporu. Budete sami sobě přítelem.

Čím důkladněji prozkoumáte své pocity – odkud pramení, kde se tu vzali, jaké vlastně jsou.., tím snadnější pro vás bude poučit se z nich. A o to lehčí bude i zůstat na správné cestě, která vede k vašemu vlastnímu štěstí.

Účelem Bachovy květové terapie není pouze zbavit se svých potíží. Jde i o to najít sám sebe, vrátit se na cestu k jednotě a naučit se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, své intuici.

Cítíte se dobře, cítíte se špatně, a tyto pocity jsou jen bublinami z vašeho nevědomí, z vaší minulosti. Nikdo kromě vás za ně nenese zodpovědnost. Nikdo vás nemůže rozhněvat a nikdo vás nemůže učinit šťastnými. Šťastnými, rozzlobenými i smutnými se stáváte sami. Dokud si toto neuvědomíte, zůstanete navždy otrokem.  OSHO

V průběhu sebepoznávání si začnete více uvědomovat sami sebe a pochopíte, že můžete ovlivnit věci, které ve svém životě prožíváte. Uvědomíte si, že nic se neděje jen tak. Všechno má svůj smysl a význam. Každý z nás tu máme nějaké poslání. Každá živá bytost má svůj úkol zde na zemi. Všechno co se vám přihodí, vám předává nějakou zprávu. Je to poselstvím a na vás je, abyste se zkusili porozumět tomu co jste se o sobě dozvěděli nového? K čemu to je? Jaký to má důvod? Jaké z toho plyne ponaučení?

Každá událost je jen odpovědí na otázku, kterou jsme  položili, ať už jsme se ptali vědomě nebo nevědomě.

Tomuto procesu vypořádání se sami se sebou se nejde vyhnout. Kdo se nedokáže poučit ze svých starostí a svého příběhu, nebude mít požadovaný úspěch s Bachovými květy.

Popřemýšlejte o tom, kdo vlastně jste? O čem sníte a co si přejete? Co všechno byste mohli, kdybyste opravdu chtěli? Máte se rádi? Proč neříkáte to, co si opravdu myslíte? Proč děláte to, co vás vlastně nebaví? Proč odkládáte důležité věci? Máte radost ze života? Kdy jste naposledy někomu řekli, že ho máte rádi? Umíte přestat a začít – cokoliv? Co jsou vaše slabiny? A vaše silné stránky?

Prozkoumejte sami sebe. Co skutečně chcete a jací skutečně jste. Co máte a nemáte rádi. Kde se cítíte dobře. Co vás trápí a co vám dělá radost…Čím víc toho budete o sobě vědět, tím lépe si porozumíte a tím lépe můžete také pochopit ostatní.

Ovládnutí vlastního Já přichází, pokud si člověk uvědomí: „jsem absolutně zodpovědný za vše, co se mi děje. Nesu bezvýhradnou, absolutní zodpovědnost za vše, co se stane.

OSHO

Umíte vidět svět takový jaký opravdu je?

Už jste se rozhodli, co uděláte se svým životem? Jak využijete čas, který máte? Žijete vůbec život o jakém sníte?

Důležité je: zastavit se, zeptat se, otevřít a čekat. Odpovědi přijdou. (filozofie východu)