K čemu jsou krize?

„Krize jsou ve své podstatě pozitivní. Jen jim člověk musí odebrat tu příchuť katastrofy.“ Max Frisch

Nezoufejte si, když máte krizi. I zde platí: „Všechno zlé je pro něco dobré.“

Krize, ať už jako vnitřní nespokojenost, bezradnost a neklid nebo ve formě „rány osudu“, přichází vždy ve správný okamžik. Totiž v tu chvíli, kdy jsou ve vašem životě vhodné podmínky ke změně. To ale rozpoznat a přijmout může být ve chvílích, kdy vás bolí tělo nebo duše velmi obtížné.

Důležité je uvědomit si a přijmout problém. Myslet na to, že řešení spočívá vždy uvnitř vás. Jen vy se rozhodujete, co bude dál.

Krize vás chce vyvést ze „slepé uličky“. Konečně může spatřit světlo světa dosud odmítaná nebo nepoznaná část vaší osobnosti a vy se stanete tím, kým jste. Stanete se opravdovější a silnější. V krizové situaci rychleji přijímáte „nové“ a snadněji opouštíte od starých, zažitých vzorců chování.

Po zvládnutí krize se uvolní duševní energie, která byla zablokovaná daným problémem. Vaše schopnost zacházet s krizovými situacemi poroste. 

Jak poznáte, že jste v krizi? Máte problém a svým dosud úspěšným chováním se nemůžete dostat dál. Trpíte a situace se stupňuje. Chcete něco změnit, ale nevíte jak. To vás znejistí a nažene strach a oslabí vaše sebevědomí.

V další fázi poznáte, že takhle to dále nejde. Začnete být kreativní, přemýšlíte a najdete lepší řešení, změníte své vzorce chování a  budete jednat jinak.

Může se ale také stát, že u vás k poznání nedojde nebo ho ignorujete a krize se ještě prohloubí. Často říkáte, že jste všechno udělali špatně. Ale tak to není. Původně jste to určitě chtěli něco pozitivního. Ale z nevědomosti jste nezvolili zrovna správnou strategii. Nejednali jste v souladu s vesmírem.

Náš život je neustálá změna – nikdy nekončící vývoj. Vaše cesta životem bude o hodně jednodušší, když to přijmete.

„Důvěřuj krizím! Změní tě!“ Reiner Frei

Panta rei.