Různé odstíny „šedi“…

… aneb každý jsme unikát. Naše chování se projevuje v různých odstínech v závislosti na typu člověka, úrovni uvědomění a také podle toho, jak dalece se daný způsob chování již začlenil do našeho každodenního života.

Znamená to, že dva lidé např. typu Vine se nemusí vždy chovat stejně. Jeden se může projevovat pouze silně cílevědomě, jiný bude působit autoritativně s touhou mít vždy pravdu, zatímco další bude absolutní tyran. U každého se dané chování projevuje v rozdílné intenzitě. Jedno mají společné – esenci Vine, ta jim pomůže najít rovnováhu.

Každá z Bachových květových esencí představuje určitý vzorec chování (postoj). Chování, podle kterého se podvědomě řídíme v každodenním životě. Máme tu např. Holly, pro kterou je charakteristický vztek, netrpělivý Impatiens, Chicory se svou majetnickou láskou a manipulací, Larch se svou typickou méněcenností, věčně se omlouvající Pine a ….. A všechny stavy mají své „odstíny“.

Každý z těchto vzorců chování se nachází v harmonii (pozitivním stavu) – Pine znají svou hodnotu, vědí že činí co je v jejich silách a umí odpouštět sami sobě i druhým. Chicory neočekávají žádné protislužby a vše dělají pro svou vlastní radost. Holly jsou spontánní, jednají vždy spravedlivě a s nadhledem. Harmonickou formu často považujeme za samozřejmou a nevěnujeme jí pozornost.

Nebo – pokud naše vibrace poklesnou a jsme vyvedeni z rovnováhy začnou pozitivní vzorce přecházet do  těch negativních. Chicory bude dělat jenom „něco za něco“, Holly začne žárlit a vztekat se a třeba Pine bude trpět sebevýčitkami, co všechno mohl udělat lépe. Narušené vzorce chování (negativní stavy) se objevují v těžké situaci jako krátkodobé/přechodné chování nebo mohou být součástí naší osobnosti, naší charakterovou vlastností.

Potřebnou esenci vybíráme vždy podle negativního stavu. Při výběru vhodné esence nezáleží v kolika bodech se shodují naše pocity s  popisem květové esence. Neplatí, že v čím více bodech se shodují, tím více danou esenci potřebujeme. V popisu esencí se jedná pouze o výčet příznaků, které se mohou na různých úrovních objevovat a určitě nejsou zdaleka všechny :). Už objevení jednoho nebo dvou z popsaných příznaků, může být znamením, že potřebujete zvolenou esenci.