Moje energie, tvoje energie, naše energie

Podstatou Bachovy květové terapie je působení na energetické úrovni. Při výrobě květových esencí přebírá voda, ve které se používané květy „louhují“ energetické informace z tzv. vyšších rostlin (38 Bachových květů).  Ty jsou schopné pozvednout, v případě potřeby, i naše vibrace (předpokladem je správný výběr esence).

Jestli je toho voda vůbec schopná mě napadlo již dříve a něco málo jsem o tom sepsala ve článku (Má voda paměť?). Vůbec voda a její kvalita je pro mě téma života a Tou esencí č. Jedna.

To, že pro své fungování potřebujeme energii je jasné nám všem. Když je všechno v pořádku, tak naše tělo vibruje na určité úrovni. Čím vyšší vibrace, tím je jasnější a pozitivnější energie, kterou vysíláme. A možnost, že nás ovládnou pochybnosti, beznaděj nebo smutek je daleko menší.

Podle Alberta Einsteina je hmota ve skutečnosti tvořena energií a neexistují žádné absolutně platné pravdy. Na úrovni atomů dokonce nelze s jistotou říci, že hmota existuje. Existuje pouze jako tendence existovat. Hmotné atomy jsou tvořeny energetickými víry, které se neustále točí a vibrují. Takže každá hmotná struktura ve vesmíru, včetně vás i mně, vyzařuje jedinečnou energetickou značku. (Bruce H. Lipton)

Pro mě z toho vyplývá, že Vesmír prostě tvoří energie. Celý vesmír je akční jednota v neustálém pohybu. Energie a hmota jsou ve vesmíru propojeny, takže není možné je považovat za oddělené součásti. A proto:

E=mc² (energie rovná se hmota vynásobená rychlostí světla na druhou).

Energetická pole jsou na sobě vzájemně závislá a vzájemně na sebe spolupůsobí.

Všechny organismy, lidi nevyjímaje, se svým prostředím komunikují pomocí vyhodnocování energetických polí. Obzvláště patrné je to při komunikaci se zvířaty, která může prakticky probíhat beze slov. Jsou neskutečně citlivá na naše energetická pole. My lidé jsme si naopak zvykli příliš mluvit nebo psát a tím zanedbáváme své vnímání energie, respektive komunikaci založenou na vnímání energie. To neplatí u primitivních kmenů, které si svou schopnost vnímat energii pořád zachovávají.

Hlídejme si svou energii, šetřeme s ní. Přestaňme s činnostmi a s lidmi, které nám energii vysávají. Když nám společnost někoho nedělá dobře, tak proč s ním zůstávat? Proč se dál vystavovat jeho ničitelské energii? Stejně tak, proč se nezbavit svých negativních myšlenek? Vždyť i myšlenky spotřebovávají energii podobně jako náročný trénink nebo maratónský běh.

Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. A když řešení nemá, starosti nepomohou. Dalajláma

Naše vibrace velice snadno poklesnou, když nás postihne něco nemilého, jsme rozrušení, unavení, smutní nebo se nám nedaří, tak jak si představujeme. Najednou už nejsme v rezonanci sami se sebou.

Př. Můžeme najednou pocítit netrpělivost s ostatními i sami se sebou a ovládne nás vnitřní napětí. V tomto případě je vhodné použít esenci Impatiens, která pozvedne naše vibrace v dané oblasti a uvolní v nás toleranci a pochopení pro ostatní, kteří jsou pomalejší než my. Dostane nás ze zablokovaného emocionálního stavu (netrpělivosti) a pomůže nastolit opět duševní vyrovnanost.

Věřte tomu nebo nevěřte… Naprostá pravda neexistuje. Každý máme svůj úhel pohledu na realitu. Každý z nás si bude stejný zážitek pamatovat úplně jinak a vnímat svět rozdílně. A kolik je lidí na této planetě, tolik se tu odehrává i realit. Každý má tu svou, založenou na svém vlastním vnímání skutečnosti. Pravda to je, když věříme, že je to pravda. Pravda je to v co věříme.