Máte se rádi?

Jak hodnotí sami sebe? Pojďte se na to podívat. V každém případě je to zajímavé. Dostala jsem se do plusových hodnot, ale pořád je co zlepšovat. No, nebojím se toho :-). Co vy?

Testík jsem našla ve slaboučké knížce Wunibalda Müllera – „Sám, ale ne osamělý“, nakladatelství Portál, s.r.o. a hned mě napadlo, že vás to určitě také zajímá a chcete vědět, jaký máte sami k sobě vztah.

Není to nic náročného – jen 50 otázek. Odpovězte si na ně pravdivě, děláte to přeci pro sebe. Nic není dobře nebo špatně, výsledek je „pouhým“ ukazatelem k zamyšlení, jak na tom jste. Každou odpověď si ohodnoťte:

0 – zcela nesouhlasí
1 – souhlasí z menší části
2 – souhlasí z velké části
3 – zcela souhlasí

Takže tužku a papír a „Lets go“:

1. Zpravidla se cítím méně důležitá než ostatní.

2. Obyčejně mám vůči sobě vřelý a radostný vztah.

3. Často mívám pocit, že si se svou situací nevím rady.

4. Vůči lidem, s nimiž se setkávám, chovám zpravidla pozitivní a přátelské city.

5.Vím, že mívám sklony sama sebe degradovat kvůli chybám a nedostatku zkušeností.

6. Neuvědomuji si u sebe žádné přehnané pocity provinění.

7. Mám silnou potřebu dokazovat svůj význam a svou neobvyklost.

8. Cítím v sobě velkou spokojenost a silnou touhu po životě.

9. Velmi mě zajímá, co si o mě ostatní myslí a co o mě říkají.

10.Nepovažuji to za problém, když ostatní něco dělají „špatně“, a nesnažím se je opravovat.

11. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní obdivovali a respektovali.

12. Zpravidla u sebe nepozoruji žádné velké zmatky, konflikty nebo zklamání.

13. Prohra ve mě zpravidla vzbudí pocit nevole a méněcennosti.

14. Obyčejně se do nových věcí pouštím s důvěrou.

15. Mívám sklony odsuzovat ostatní a často si přeji, aby byli potrestáni.

16. Obyčejně myslím také sama na sebe a činím vlastní rozhodnutí.

17. Často se řídím podle ostatních na základě toho, co vlastní a jaké se těší vážnosti.

18. Jsem ochotná nést následky svého jednání a zodpovědnost za ně.

19. Mám tendenci přehánět a lhát, abych o sobě zachovala určitý obraz.

20. Jsem schopná přiměřeně vyhovět vlastním potřebám a přáním.

21. Mám tendenci snižovat vlastní vlohy a schopnosti.

22. Jsem ochotná stát si za svými úsudky a přesvědčeními.

23. Mám ve zvyku své chyby a porážky popírat, ospravedlňovat a racionalizovat.

24. Mezi cizími se zpravidla cítím příjemně.

25. Vůči ostatním jsem často kritická a znevažuji je.

26. Je pro mě snadné vyjádřit lásku, hněv, nevraživost, odmítnutí, radost apod.

27. Názory, komentáře a postoje ostatních vůči mé osobě mě zraňují.

28. Zřídkakdy pociťuji vůči jiným žárlivost, závist, podezíravost.

29. Velmi mi záleží na tom, abych uspokojila ostatní.

30.Nemám žádné předsudky proti jakýmkoliv rasám, etnickým nebo náboženským skupinám.

31. Mám strach odhalit své skutečné bytostné Já před jinými.

32. Obyčejně jsem vůči ostatním přátelská a velkorysá.

33. Často činím ostatní odpovědnými za svá omezení, své problémy a chyby.

34. Když jsem sama, zřídkakdy se cítím mizerně nebo odloučeně.

35. Jsem nenapravitelná perfekcionistka.

36. Umím přijímat komplimenty a dárky bez rozpaků nebo pocitu závazku.

37.Odhalila jsem u sebe nekontrolovatelné sklony k nadměrnému jedení/kouření/mluvení/pití alkoholu.

38. Hodně uznávám úspěchy a nápady těch ostatních.

39. Často se zdráhám začít něco nového, protože mám strach, že udělám chybu, či selžu.

40. Bez velké námahy se mi daří najít přátele a přátelství udržovat.

41. Často mě uvádí do rozpaků jednání mé rodiny nebo mých přátel.

42. Jsem ochotná přiznat své chyby, slabosti a porážky.

43. Prožívám silnou potřebu obhajovat svá jednání, své představy a smýšlení.

44.Jsem schopná přijmout případné odmítnutí či skutečnost, která se odchyluje od mých představ, aniž bych se cítila ponížená nebo odstrčená.

45. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní akceptovali a aby se mnou souhlasili.

46. Jsem otevřená novým myšlenkám a názorům.

47. Obyčejně posuzuji sama sebe tím, že se srovnávám s ostatními.

48. Jsem ochotná domyslet do konce každou myšlenku, jež mi přijde na mysl.

49. Mám sklony přehánět své schopnosti a úspěchy.

50. Akceptuji vlastní autoritu.

Vyhodnocení:

Nejprve sečtěte všechny body u odpovědí se sudým číslem (2, 4, 6 apod.). Od tohoto součtu odečtěte výsledek, který vám vyšel při sčítání bodů u odpovědí s lichým číslem (1, 3, 5, 7 apod.). Rozdíl je indexem vašeho sebehodnocení.

Bodová hodnota se pohybuje mezi +72 a -72 body. Ocitneme-li se v oblasti pod nulou znamená to, že je naše sebehodnocení negativní, na rozdíl od oblasti plusové.

Tak jak? Jestli se vaše číslo pohybuje v plusových oblastech a čím výše, tím lépe, tak super! A jestli jste se ocitli v „mínus“ nic se neděje, zamyslete se nad tím, co je potřeba změnit a pak už se jenom správně rozhodněte 🙂