Agrimonia eupatoria – řepík lékařskýagrimonia-eupatoria-848711_1920

Tváříte se navenek vesele a bezstarostně, ale uvnitř nosíte své starosti, trápí vás nesnesitelné myšlenky, strach a obavy? Snažíte se svůj vnitřní neklid skrýt jak před sebou, tak před ostatními?

O své bolesti nebo potížích pravděpodobně žertujete a nejste zrovna ochotní se svým strachům postavit. Tmavou stránku života se pokoušíte ignorovat a raději neberete věci vážně. Hlavně se vyhnout konfrontaci.

Jako rozptýlení vyhledáváte společnost jiných lidí.

Někteří z vás mohou mít také sklony potlačovat své potíže a starosti silnou konzumací alkoholu, drog, tabletek nebo nadměrným jídlem.

V pozitivním stavu jste opravdu plní radosti. Umíte sdělovat své skutečné pocity a akceptovat, že život má i svou méně příjemnou stránku. Radost a bezstarostnost pak pramení z upřímně prožitého pocitu akceptování vlastní osobnosti a z vnitřní radosti.

Rada: Váš protějšek bude mít šanci změnit své chování, pouze pokud budete pravdivě projevovat, co se uvnitř vás odehrává. Netajte své pocity, abyste udržovali zdánlivou harmonii, překopáváte tak cesty ke svému vnitřnímu vedení.

agrimonyS čím si můžete Agrimony splést?

Vyhýbání se konfliktům se objevuje i u stavů Centaury. Rozdíl spočívá v tom, že člověk ve stavu Centaury to dělá kvůli zachování blahobytu druhého. Agrimony člověk se nechce podívat do očí nepříjemné pravdě a klid chce zachovat pouze kvůli sobě.

Vnitřní neklid a nedostatečné vypořádání se s vlastními pravými pocity jsou také u stavu Cherry Plum. Cherry Plum nepředstírá, že je všechno v pořádku, ale má strach ze ztráty kontroly nad vlastními pocity.

Agrimony často konzumují alkohol nebo kouří, což se stává i u Clematis typů. Rozdíl je v tom, že Clematis se tím nechtějí odreagovat od svých problémů, ale chtějí se vydat do hezčího světa, od kterého očekávají šťastnější život.

Neklid je také příznakem prostav, kdy potřebujete Impatiens. Impatiens je květ pro netrpělivé lidi, jejichž život je určován vysokou rychlostí, takže viditelně nemají čas dostat se do klidu.

Larch vám může pomoci, pokud se vyhýbáte nepříjemným situacím z nedostatku sebedůvěry a příliš nízkého sebehodnocení.

Jestliže předstíráte, že všechno je v pořádku, protože tím chcete uniknout před konkrétními obavami z určité věci nebo situace, zvažte použití esence Mimulus.

Nesnesitelné myšlenky mohou být příznakem stavu Agrimony, ale stejně tak mohou poukazovat na negativní stav White Chestnut. U Agrimony se jim člověk nechce postavit, skrývá je a pokouší se ve společnosti odreagovat. U White Chestnut se pokouší řešit problémy hlavou.

Afirmace

Stojím za svými pocity.

Vyjadřuji své pocity otevřeně a poctivě.

Ukazuji se taková, jaká jsem.