Fagus sylvatica – buk lesníbeech-forest-2912890_1920

Kritizujete neustále ostatní? Jste netolerantní a všechno vám vadí? Nemáte dost soucitu a nejste schopní se vcítit do situace druhých? Nebo naopak jste až nepřirozeně tolerantní a přehnaně chápající – snažíte se své kritické myšlenky zahnat přehnanou tolerancí?

Všichni a všechno vám lezou na nervy?

Beech pomáhá všem, kteří neustále kritizují, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných a nechtějí dělat žádné ústupky. Podrážděně reagují i na zmatenost či jiné chování jiných lidí.

Pozitivní stav Beech se projevuje v toleranci, rozvoji soucitu a pocitem propojenosti s ostatními lidmi. Beech umožňuje vidět, i přes menší nedostatky, dobro v jiných lidech.

Rada: Do kontaktu se svým vnitřním vedením se dostanete, pouze pokud jste připraveni pojmout situaci v celé její celistvosti a posoudit ji s nadhledem. Teprve pak jsou možné rozhovory, které někam povedou. Diskuze, které dávají smysl.

S čím si můžete Beech splést?

Esence Centaury beechpřichází v úvahu, pokud se nacházíte v introvertním Beech stavu a jste přehnaně tolerantní. V tomto případě se právě zamyslete, zdali za to není zodpovědná slabá vůle, případně sklon k podřizování se.

Pokud se netolerance objevuje pouze v oblastech čistoty a pořádku nebo pokud nesnášíte sami sebe, tak vám pomůže spíše esence Crab Apple.

Esence Vervain přichází v úvahu, když jste přesvědčení o určitém nápadu/myšlence – o tom chcete mermomocí přesvědčit také ostatní a nechcete tolerovat jejich jiný názor .

Bachova květová esence Vine je účinná, pokud jste netolerantní,  protože chcete udávat tón a prosadit svou vůli.

Afirmace:

V ostatních vidím dobro.

Každého beru takového, jaký je.

Akceptuji, že ostatní mají jiné názory.

Různé úhly pohledu obohacují můj život.

Svou kritiku formuluji zdvořile a konstruktivně.