Prunus cerasifera – slíva třešňováselective focus photography of white cherry blossoms

Je pro vás obtížné vnitřně se uvolnit? Neustále se snažíte o sebekontrolu? Máte strach, že se přestanete ovládat? Máte pocit, že můžete každou chvilku „vybuchnout“?

Cherry Plum je „ta pravá“, pokud máte strach, že ztratíte kontrolu nad svým chováním. Možná máte pocit, že se nervově zhroutíte. Převládá u vás zoufalství i strach ze ztráty rozumu.

Tak dlouho ovládáte a potlačujete svoje pocity, až skutečně může dojít k neobyčejně zraňujícím urážkám a hysterickému chování vůči přátelům i členům rodiny. Vystupňovat se mohou až k výbuchu zuřivosti.

Pokud je tento stav velmi vážný, uvažujete o sebevraždě, vraždě nebo násilí doporučuji v každém případě dobrého terapeuta.

Cherry Plum je součástí krizové esence Rescue Remedy – krizové kapky.

Pozitivní potenciál Cherry Plum se projevuje u lidí, kteří jednají a konají racionálně, protože jsou plni vnitřního klidu a mírnosti .

Rada: Pokud potlačujete svoje pocity, tak také potlačujete svoje vnitřní vedení. Čím dříve své pocity poznáte, přijmete a budete o nich mluvit, tím snadnější bude pro vaše okolí na problém reagovat.

S čím si můžete Cherry Plum splést?
cherry plum

Podobné emoční a mentální pocity se mohou objevovat ve stavu Agrimony. V tom je ale vnitřní napětí zvládnutelné, protože člověk spíše svými pocity trpí, než aby se jich bál. Kromě toho Agrimony kompenzují své vnitřní napětí vnějším rozptýlením.

U Cherry Plum je myšlení stejně přetížené jako u White Chestnut. Ale svou podstatou se jedná o strach z nezvládnutí vlastních pocitů nebo strach ze zkratovitého jednání. White Chestnut není esence pro strach, pomáhá uvolnit se v myšlení, když se vám v hlavě točí pořád ty samé nežádoucí myšlenky.

 

Afirmace:

Jsem klidná a uvolněná.

Jsem vyrovnaná

Sebeovládání je jednoduché.

I v těch nejtěžších situacích zůstávám ve svém středu.

Své vnitřní napětí teď jednoduše opustím.