Cichorium intybus – čekanka obecná

black and yellow dragon fly on purple flower

Máte často sobecký přístup k událostem (může být vědomý i nevědomý)? Pletete se často do záležitostí druhých? Máte snahu ostatními manipulovat? Potřebujete hodně náklonosti, sebepotvrzení a uznání?

Není na tom nic špatného. Tato esence bývá velmi často odmítána s tím, že vy přeci takoví nejste. Být k sobě upřímní je velká výzva a je od vás odvážné, když se k tomu postavíte čelem. Zamyslete se v klidu a s nadhledem, jestli takoví opravdu nejste. Přiznejte si to. Přiznáváte si to jenom sami sobě, nikdo se o tom nedozví a vy se tím dostanete o krůček dál a pomůžete si.

Chicory potřebujete, když ve velké míře ovládáte a manipulujete jinými. Máte silnou vůli a od ostatních očekáváte, že se podřídí vašim hodnotám. To se může projevit v kritice, vměšování, výčitkách a námitkách. Snažíte se ostatním pomáhat, to ano, ale za své činy očekáváte většinou odpovídající protislužbu.

Osamělost považujete za nepříjemnou. Za samozřejmost považujete neustálou pozornost a službu. Typické bývá, že držíte „na uzdě“ již své dospělé děti (majetnicky dominantní otcové nebo matky). I když jste vnitřně silní, může u vás dojít k sebelítosti a lehce vzniknout pocit uraženosti.

Býváte  často upovídaní, máte strnulé názory a chuť na hádky a vzájemné diskuse.
Chicory je vhodné i pro děti, které vyžadují neustálou pozornost.

V pozitivním stavu jste schopni nezištně se starat o druhé a darovat jim skutečnou mateřskou lásku. Dáváte, aniž byste za to cokoli očekávali. Už nepotřebujete druhé pro svůj pocit naplnění a hodnoty. Máte se rádi.

Rada: Když nebudete respektovat osobní hranice vašich přátel a okolí, tak zasahujete do svého životního plánu a oddělujete se od svého vnitřního vedení. Vztahy si nemůžete koupit. Vznikají podle principu rezonance (= do svého života můžete přitáhnout pouze to, s čím jste v rezonanci – to, co vibruje na stejné energetické hladině jako vy). Akceptujte, že každý člověk musí žít svůj život.

S čím si můžete Chicory splést?.

chicoryZvyk být tu neustále pro ostatní je stejně tak typický i pro stav Centaury. U Centaury nejde o potřebu lásky a blízkosti, ale o osobní slabost, na základě které se člověk podřizuje.

Nátlakovost a vyžadování náklonosti se týká také esence Heather.  Nejjednodušeji poznáte rozdíl v tom, že v negativním stavu Heather jste zafixovaní jen na sebe, zatímco v negativním stavu Chicory se zaměřujete ven, na své okolí, své přátelé.

U esence Red Chestnut je hlavní problém neustálá starostlivost, tedy ne opečovávání ostatních, ale ustrašené dělání si starostí.

Nucení svých názorů a mínění je zvyk, který mívají také lidé ve stavu Vervain. Ovšem s tím rozdílem, že ti chtějí ostatní přesvědčit o dobré věci, pro kterou jsou totálně nadchnuti.

Prosazování svých egoistických cílů a vědění, co je pro ostatní to nejlepší zaměstnává také lidi ve stavu Vine. U Vine nejde o lásku a touhu po vztazích ale o dominanci a vyžadování poslušnosti.

Afirmace:

Lásku, kterou si přeji si dávám sám.

Moje dobro je nezávislé na lásce ostatních.

Miluji ostatní lidi bez podmínek.

Dávám z čisté radosti z dávání.

Respektuji svobodu a nezávislost mých bližních.

Každý je zodpovědný sám za sebe.