Calluna vulgaris – vřes obecnýheather-3363831_1920

Jste sebestřední? Jste plně zaujati sami sebou? Potřebujete „publikum“?

Heather je skvělý pro vás, kteří nejste schopni se zabývat vztahy k jiným lidem. Jiní lidé a jejich příběhy vás nezajímají.

Máte extrémní potřebu být pořád ve středu pozornostiPřeháníte své symptomy a z maličkostí děláte extrémní věci. Nutkání mluvit vede k tomu, že potřebujete publikum, kterému do detailů objasňujete všechno, bez toho, abyste je pustili ke slovu. Máte sklon mluvit rychle, blízko posluchačova obličeje.

Nechcete být sami, ale nechápete, že jiní lidé se vám raději vyhýbají. Prakticky totiž „vysáváte“ jejich vitalitu a jejich problémům se nevěnujete.

Pozitivním potenciálem Heather je člověk, který nesobecky naslouchá a má porozumění pro starosti jiných. Svůj vlastní žal je schopen pozitivně využít tím, že se umí vcítit do druhých.

Rada: Dokud budete věřit, že všechno co potřebujete, respektive, co potřebuje vaše vnitřní dítě může přijít pouze zvenčí, tak nemáte narušujete vztah se svým vnitřním vedením. A to potřebujete proto, abyste zjistili co uvnitř sebe skutečně potřebujete a jak to získáte.

S čím si můžete Heather splést?

heatherUpovídanost a silná potřeba být mezi lidmi se dá pozorovat také u poruch stavu Agrimony. Ale u Agrimony se tím chcete odreagovat od vnitřního utrpení zatímco u Heather je potřeba po pozornosti.

Podobné egoistické rysy jako u Heather najdete také u Chicory. U stavu Chicory jste sice navenek starostliví a láskyplní, ale jenom proto, abyste k sobě lidi připoutali, eventuálně získali nějakou protislužbu.

Dotěrnost až vlezlost je také téma u Vervain, ale v tom případě je následován cíl – vnutit ostatním  své mínění.

 

Afirmace:

Je snadné být sám.

Pozornost, kterou si tak přeji si věnuji sám.

Všechny moje potřeby jsou stále naplněny.

Nemusím být lepší než ostatní proto abych byla milována.

Vím, kdy se mám raději držet zpátky.

Zajímám se o potřeby mých blízkých.