Helianthemum nummularium – devaterník penízkovýrock rose

Panikaříte a jste jak ochromeni  silným strachem?

Esence Rock Rose je vhodná v případech hlubokých otřesů způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. Je také vhodná v akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc nebo přepadení, kdy u vás převládá pocit bezmoci a ochromení hrůzou. Podobný stav zděšení se objevuje i u nočních můr.

Esence Rock Rose je součástí krizové esence (Rescue Remedy – krizové kapky). Účinně pomáhá na strach a paniku.

 
Pozitivním potenciálem Rock Rose je odvaha a duchapřítomnost. V naléhavých situacích jste připraveni zachovat klid.

Rada: V případě, že vás nějaký zážitek úplně energeticky „převálcuje“ a vy reagujete naprosto bezhlavě, dochází k přerušení kontaktu s vaším vnitřním vedením. Seberte veškeré síly co máte a snažte se svou pozornost obrátit „z vnějšku“ k sobě, soustřeďte se na sebe a otevřete se svému vnitřnímu vedení. To vás situací provede.

S čím si můžete Rock Rose splést?

Extrémní napětí ze strachu se objevuje rock rosetaké u Cherry Plum. Obě esence jsou součástí kapek první pomoci (Rescue Remedy – krizové kapky). Ve stavu Rock Rose se v akutní ohrožující situaci rozčílíte/vzrušíte až do krajních mezí. Ve stavu Cherry Plum se bojíte, že neudržíte pod kontrolou přicházející chaos pocitů.

Mnohokrát se zaměňují stavy Rock Rose a Star of Bethlehem, protože často přecházejí jeden do druhého.
Rock Rose – šokem vyvolaná aktivní panická reakce, reagujete např. křikem.
Star of Bethlehem – šokem vyvolaná „vteřina strachu“, pasivní stav ochromení nebo omámení. Nemůžete vůbec reagovat.

Afirmace:

Zvládnu to.

Vím, že to jde dobře.

Mám nadhled nad celou situací.