ScleranthusScleranthus annuus – chmerek roční

Jste nerozhodní? Měníte často témata rozhovoru, nálady? Jste vnitřně nevyrovnaní? Názory a nálady se vám každou chvíli mění?

Scleranthus je vhodný pokud trpíte nerozhodností. Rozhodujete se jen s obtížemi, obzvlášť tehdy, když se musíte rozhodnout mezi dvěma věcmi.

Vnitřní vyrovnanost a rovnováha vám chybí. Vaše roztěkaná mysl a nerozhodnost vedou k tomu, že v rozhovorech znenadání přeskakujete z jednoho tématu na druhé.

Vaše nálada je proměnlivá a kolísá mezi extrémy. Od radosti ke smutku, od energie k apatii, od optimismu k pesimismu, od úsměvu k pláči.

Pozitivním potenciálem Scleranthus se vyznačujete sebejistotou a rozhodností. Vnitřní rovnováhu zachováte v každé situaci. Jste schopni dělat rychlá rozhodnutí a potřebné kroky, abyste obstáli na své životní cestě.

Rada: Vnější okolnosti se neustále mění. Když na nich budete vždy zakládat své rozhodnutí, tak ztratíte své vnitřní vedení. To samo má pro vás ta správná rozhodnutí. Nejhlavnější rozhodovací kritérium v důležitých otázkách je: Podporuje toto řešení rozvinutí mého životního úkolu? Denním rozhodování nedávejte větší význam než mají. Každé je správné, dokud hlavní linie odpovídá.

S čím si můžete Scleranthus splést?

Nejdůležitější je rozlišovat mezi Scleranthus a esencí Wild Oat. Scleranthus je vhodný, když v zásadě máte cíl a neumíte se rozhodnout pro cestu. U Wild Oat se neumíte rozhodnout, protože vůbec neznáte svůj cíl. U Wild Oat jde o uvědomění si svého účelu a rozhodnutí o své základní životní cestě.

Potíže s rozhodováním se mohou objevit také v negativním stavu Cerato. Ve stavu Cerato tyto potíže spočívají v tom, že nevěříte své intuici a pochybujete o správnosti svých rozhodnutí. A ne v tom, že se neumíte definitivně rozhodnout.

Afirmace:

Stojím pevně.

Vím, co chci.

Rozhoduji se.