Ornithogalum umbellatum – snědek okoličnatý

Zažili jste něco strašného a jste jak „omráčení“? Jste v šoku?

Star of Bethlehem je vhodný při duševním nebo fyzickém traumatu, ke kterému došlo následkem nehody, neblahé zprávy, úmrtí, náhlého zklamání nebo šokem.

Star of Bethlehem = Utěšitel duše.

Ideální použití je okamžitě po události. Ale hodí se i na opožděné následky, které se mohou projevit až po letech. Můžete cítit vnitřní otupělost spojenou s pocitem ztráty a tiché bolesti.

Star of Bethlehem je součástí Rescue Remedy – krizové kapky – mírní účinky šoku. Také je vhodný pro matku i pro dítě bezprostředně po porodu.

Pozitivním potenciálem Star of Bethlehem je „neutralizace“ následků šoku (bezprostředních nebo opožděných). Následně je pro vás snazší tento prožitek zpracovat.

„Star of Bethlehem je útěcha a úleva při bolesti a zármutku.“ Dr. Bach

Rada tentokrát od Roberta Lee Frosta:  „Ve třech slovech můžu shrnout všechno, co jsem se naučil o životě…. Život jde dál.

S čím si můžete Star of Bethlehem splést?

star of bethlehemVýjimečné situace bývají spojovány také s esencí Rock Rose. U esence Rock Rose jde v prvé řadě o vypořádání se s panickým strachem, který vyvolává akutní situace (aktivní panická reakce). U Star of Bethlehem jde o transformaci důsledků šokujícího zážitku (může se jednat o pasivní stav ochromení nebo ztuhnutí – nemůžete vůbec reagovat).

Průběhem se sobě podobají také Star of Bethlehem a Sweet Chestnut. Oba stavy se vyznačují přechodnou neschopností akce. U Star of Bethlehem stojí v centru pozornosti výjimečného stavu duše šok nebo otřes. Ještě jste nezpracovali „ránu osudu“, kterou jste obdrželi. U Sweet Chestnut se jedná o bezvýchodnost a naprosté zoufalství. Se svým rozumem jste v koncích a nevíte jak dál.

Afirmace:

Prožívám.

Dýchám.

Žiji.