Castanea sativa – jedlý kaštansweet chestnut

Cítíte se být v bezvýchodné situaci? Myslíte, že horší už to být nemůže? Jste na pokraji svých sil?

Sweet Chestnut je vhodný, pokud trpíte extrémními vnitřními útrapami. Takové útrapy popsal dr. Bach jako „beznadějnou zoufalost lidí, kteří věří, že dosáhli hranice snesitelnosti“.

Můžete cítit hluboký smutek, kterým jste úplně zničeni. Zároveň přichází pocity osamělosti a izolace. Budoucnost vám připadá tmavá a naprosto beznadějná.

Sweet Chestnut můžete použít i při pocitech vznikajících krátce před nervovým zhroucením (bez sebevražedných myšlenek).

Tento stav může být následkem úmrtí nebo dlouhého a těžkého životního období, které jste snášeli statečně a bez naříkání.

Pozitivním potenciálem Sweet Chestnut je osvobodit vás od zoufalství a sklíčenosti. I když se vnější okolnosti nezmění můžete jim čelit s optimismem a vnitřní vyrovnaností.

Rada: Když se krize vyhrotí tak, že i přes všechny své snahy nevidíte žádné řešení, znamená to, že jste přerušili spojení se svým vnitřním vedením. Teď nastal nejvyšší čas připustit si, že jste odkázáni na jeho pomoc. Jen tak zase začnou přicházet nápady a myšlenky a můžete pokračovat ve vývoji.

S čím si můžete Sweet Chestnut splést?
sweet chestnut

U Sweet Chestnut se nacházíte ve výjimečném stavu duše podobně jako u Star of Bethlehem. U Star of Bethlehem jde především o  zpracování šokující zkušenosti. U Sweet Chestnut o pocity sklíčenosti, beznaděje a osamělosti. Jestliže jsou ty pochybnosti a bezvýchodnost následkem šoku, doporučuji kombinaci obou esencí.

Pochyby, že se pod zátěží/tíhou zodpovědnosti zhroutíte jsou stejné jako u negativního stavu Elm. Příznakem negativního stavu Elm bývá pocit, že nevíte jak dál z důvodu přetížení příliš velkou zodpovědností. Utrpení ve stavu Elm není zdaleka tak silné a spíše pochybujete o svých schopnostech, než že byste skutečně neviděli východisko.

Beznadějnost může být také příznakem pro použití esence Gentian nebo Gorse. Největší rozdíl je, že Gentian a Gorse  jsou esence pro lidi, kteří jsou nejistí a nerozhodní (opakované stavy, z důvodu skeptického, negativního postoje k životu). Zatímco Sweet Chestnut je esence pro použití při sklíčenosti a zoufalství (akutní, v těžké životní krizi).

Pokud se depresivní nálada objevuje zcela bez důvodu a projevuje se spíše jako nedostatečný zájem o přítomnost než ve formě pocitu, že jste dosáhli hranice únosnosti, tak se jedná pravděpodobně o negativní stav Mustard.

Afirmace:

Hledím vzhůru.

Souhlasím.

Nechám věci dít se.