Verbena officinalis – sporýš lékařskývervain

Jste příliš horliví? Nadměrně se angažujete a nasazujete síly?

Vervain je vhodný, pokud máte stálé principy a představy o životě. Podle vašeho vnitřního přesvědčení jsou absolutně správné a málokdy je měníte. Máte veliké přání změnit všechno kolem sebe podle svých vlastních pohledů na život. A právě to vaše neústupné odhodlání může vést k přetížení a k silnému vnitřnímu napětí.

Vaše přehnaná snaha i v nepatrné činnosti vás dovádí až za hranice vlastních sil. Berete na sebe mnoho práce a snažíte se najednou vyřídit hodně úkolů.

Máte silnou vůli a neoblomný názor, když jste přesvědčeni o věcech, které chcete učit. Často máte silný smysl pro spravedlnost a jste obzvlášť ostražití vůči nespravedlnosti. Býváte podráždění a netolerantní, když vše nejde podle vašeho.

Vaše silná duševní aktivita, stejně jako i neschopnost a neochota odpočívat vede často k nespavosti.

V pozitivním stavu Vervain reagujete tolerantně, pokojně a rozumně a jste schopni i odpočívat. Ačkoliv si udržujete pevné názory, jste schopni je měnit a nemáte snahu je vnucovat jiným lidem.

Rada: Všeho s mírou. Máte zúžený úhel pohledu, když své bezmezné nadšení chcete za každou cenu přenést na ostatní. Zároveň ztrácíte přehled nad celkovou situací. Najděte opět spojení se svým vnitřním vedením a všechno dělejte přiměřeně. Méně je více.

S čím si můžete Vervain splést?vervain

Netolerance je hlavní okruh esence Beech. U té je ale všeobecná a spočívá převážně na chybějícím soucitu. U Vervain vzniká tím, že jste naprosto přesvědčeni svým úhlem pohledu a rozčiluje vás, že se ostatní neřídí podle vás.

Užití esence Chicory zvažujte, pokud máte tendenci pomáhat ostatním, respektive máte přesné představy, co by bylo pro ně nejlepší. Přitom se vyplatí zdůvodnit si úmysl/záměr. U Chicory chcete být za svou snahu/pomoc milováni a připoutat si lidi k sobě. U Vervain se „vnucujete“, protože to myslíte dobře a považujete to za správné.

Netrpělivost a hyperaktivita se objevují hlavně u esence Impatiens. U té musí všeobecně všechno probíhat rychle a nechcete čekat nebo se uklidnit. U Vervain je netrpělivost a hyperaktivita následkem nadšení a horlivosti/píle.

V negativním stavu Vervain se objevuje perfekcionismu jako u Rock Water. Hledejte souvislosti. U Rock Water nechcete zdokonalovat svět, ale sám sebe.

Dávejte si pozor, abyste rozpoznali negativní stav Vervain od možného negativního stavu Vine. Vervain potřebujete, když chcete přesvědčovat ostatní o své věci s nesobeckými úmysly. Kdežto v negativním stavu Vine vám jde o to mít pravdu a udržet si moc.

Afirmace:

Povoluji.

Dávám prostor.

Znám míru.