Vitis vinifera – vinná révavine

Chcete se za každou cenu prosadit? Jste ctižádostiví až dominantní?

Vine je vhodný, když chcete dominovat ostatním. Jste ctižádostiví a máte často obrovské schopnosti. To nepochybně existující nadání využíváte k dominanci nebo komandování ostatních.

Vnitřně zastáváte názor, že všechno víte lépe. Ostatní se nesnažíte přeměnit, ale na jejich přání a názory nedbáte. Vyžadujete a očekáváte absolutní poslušnost.

Jste agresivní a pyšní a můžete velmi toužit po moci. V extrémních případech se to projevuje v tvrdosti, krutosti a v absolutní míře bezcitnosti.

Dobrým příkladem jsou rodiče nebo nadřízení, kteří vládnou železnou rukou, političtí diktátoři, kteří nasadí všechny prostředky k tomu, aby prosadili své vlastní cíle, nebo školní tyrani, kteří drží ostatní děti pod agresivním nátlakem.

V pozitivním stavu Vine navzdory své silné osobnosti nepotřebujete dominovat nad ostatními. Jste schopni rozpoznat a ocenit dobro v ostatních lidech. Velkoryse povzbuzujete a vedete ostatní bez potřeby kontroly a nadvlády.

Rada: Ve chvílích, kdy chcete za každou cenu prosadit své představy, nechcete ustoupit a připustit žádný kompromis se odpojujete od svého vnitřního vedení.

S čím si můžete Vine splést?
vine

Kritika ostatních a netolerantnost hraje roli také u esence Beech. U Vine tím chcete dosáhnou vlády nad ostatními a u Beech máte problém se vším , co neodpovídá vašim vlastním představám.

Vnucování svých názorů ostatním může být na první pohled příznakem pro esenci Vervain. Rozdíl je ale naprosto zřetelný. U Vervain se pokoušíte ostatní přesvědčit, protože jste sami o tom přesvědčeni. U Vine si nárokujete autoritu a proto platí jen vaše názory.

Afirmace:

Vciťuji se.

Respektuji.

Oceňuji a podporuji.