Juglans regia – vlašský ořechwallnut

Necháte se snadno ovlivnit v nových začátcích? Necháte se lehce ostatními zviklat?

Walnut pomáhá, když se jen ztěžka přizpůsobujete změnám. Vhodný je také, když jste velmi přecitlivělí na určité myšlenky, nálady a vlivy.

Je to květ pro období velkých životních změn – jako je dětství, puberta, těhotenství, rozvod, klimakterium, změna víry, změna zaměstnání nebo bydlení, odpoutání se od starých vazeb, návyků a omezení. Patří sem i změny způsobené pocitem viny, ztrátou přátel a obvyklých životních poměrů, stářím, smutkem, strachem ze smrti a pod…

Máte jasné ideály a cíle a snahu posouvat se kupředu. Vaší snaze ale překáží nebo ji ztěžuje vliv silnější osobnosti, omezující okolnosti, rodina nebo vzpomínky.

Pozitivním potenciálem Walnut je odhodlané následování vlastní životní cesty. Jste schopni prosadit své plány i navzdory posměchu, zklamání, skleslosti i námitkám ostatních. Walnut poskytuje odolnost, stabilitu a pomáhá chránit před vlivy jiných lidí.

Rada: Když se příliš necháte ovlivňovat názory a radami okolí, dostáváte se do nebezpečí, že ztratíte kontakt se svým vnitřním vedením. Ten ale potřebujete. Jen váš vnitřní hlas vám říká, kdy nastal správný čas vykročit správným krokem.

S čím si můžete Walnut splést?
walnut

U Walnut jde o připuštění změn, ne o to rozpoznat kterým směrem se člověk chce změnit. Kdo si není jistý svým životním plánem/cestou měl by použít esenci Wild Oat.

Stav Walnut se točí kolem ovlivnitelnosti cizími názory, společenskými konvencemi, atd. Jde o to, že se necháte snadno znejistit. Když se nemůžete rozhodnout a jste závislí na názorech jiných, tak je správnou esencí Cerato.

Afirmace:

Jsem si jistá.

Jsem si věrná.

Jdu svou cestou.