Hottonia palustris – žebratka bahenní

Hottonia_palustris_saint-michel-en-brenne_36_10052008_1 water violet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Žebratka

Jste sami pro sebe a udržujete si odstup od lidí? Míváte pocit převahy?

Esence Water Violet je vaší typovou esencí, pokud jste považováni za chytré, klidné a schopné. Jste mírní a často se vás ostatní ptají na radu. Své názory a přání ale ostatním nevnucujete.

Jste vzdělaní, o svých vlastních schopnostech víte a máte pocit nadřazenosti. V extrémních případech to může vést až k distancování se. Tím můžete vytvářet dojem pyšného, pohrdavého a povýšeného člověka. Máte potíže s kontaktem, působíte lhostejně, nepřístupně a uzavřeně.

Když jste unavení nebo vyčerpaní, tak máte sklon stáhnout se do sebe. Svoje utrpení si necháváte pro sebe. Nehledáte pomoc u druhých. Je pro vás těžké se jiným otevřít. Raději se schováváte za svoji klidnou, trpělivou tvář.

V pozitivním stavu Water Violet jste otevření a srdeční vůči ostatním.  Jste rádi, když můžete nechat i druhé profitovat ze svých vlastních poznatků a znalostí.

Rada: Nestraňte se svého okolí, všichni jsme součástí jednoho velkého Universa. Všichni jedno jsme.

S čím si můžete Water Violet splést?water violet

Pokud nejste schopni navázat vztah/kontakt s ostatními, protože jsou na vás příliš pomalí, tak potřebujete esenci Impatiens.

Esence Mimulus vám může pomoci, pokud jste všeobecně bázlivější a ve společnosti se lehce cítíte ustrašeně/znejistěni.

V negativním stavu Larch se nacházíte, pokud se potíže s kontaktem dají vyvodit z nedostatečné sebedůvěry.

Pokud se vyhýbáte lidem, protože je neakceptujete nebo neberete vážně a cítíte se nadřazeně, tak se pravděpodobně nacházíte v negativním stavu Vine.

Nepřístupnost/lhostejnost z důvodu nedostatečného soucitu a netolerance poukazují na esenci Beech .

Afirmace:

Patřím ke světu.

Účastním se.

Dovoluji blízkost.