Bromus ramosus – sveřep větevnatýwild oat

Prožíváte určitou vnitřní nejasnost a nespokojenost se svým životem? Nevidíte svůj životní cíl? Nemáte smysl života?

Wild Oat je důležitý, když přijdete ve svém životě na křižovatku a není vám zcela jasné, kterým směrem se vydat. Nemáte jasné představy o svém cíli, i přesto, že jste ctižádostiví a vybavení talentem a schopnostmi. Prostě nevíte, co chcete. Zároveň si uvědomujete, že vám život utíká a proto přichází  pocit frustrace a nespokojenosti.

Wild Oat pomáhá při důležitém rozhodování, například při volbě povolání.

Pozitivním potenciálem Wild Oat je jasná představa o vlastním životním úkolu, spojená s pozitivními myšlenkami a cíli, i schopnost rozhodnout se pro správnou životní cestu.

Rada: Co chcete? Co byste měli? Co je vaše poslání? Dokud budete hledat odpověď na tyto otázky pouze na materiální úrovni, vaše vnitřní vedení nevnímá otázku a nemůže vám dát na ni odpověď.

S čím si můžete Wild Oat splést?

wild oatDůležité je umět odlišit Wild Oat od Scleranthus. Oba stavy mají potíže s nerozhodností. U Scleranthus se všeobecně neumíte rozhodnout mezi několika možnostmi (většinou dvěma). U Wild Oat nevíte vůbec svůj směr, co byste chtěli a proto máte potíže s rozhodováním.

Afirmace:

Vidím smysl.

Následuji svůj cíl.

Mám pocit naplnění.