38 květových esencí dr. Edwarda Bacha představuje 38 negativních emocionálních stavů a nálad. Pro snadnější orientaci a hledání je Dr. Bach rozdělil do sedmi skupin. Každá z nich reprezentuje jeden hlavní negativní postoj. Ale protože postupně vyplouvaly na povrch i další citové vlastnosti jednotlivých esencí, není toto rozdělení úplně přesné co se  týče účinku jednotlivých esencí. Proto mnoho expertů rozdělení do skupin neřeší a zmíněných 38 esencí řadí pouze podle abecedy.

Rozdělení Bachových květů do skupin vám ale může pomoci. A sice pokud potřebujete vybrat vhodnější esenci, když si uvažované esence jsou velmi podobné. Např. když zvažujete použití Gorse a Sweet Chestnut. U obou esencí hraje hlavní roli beznadějnost. Ale Gorse najdete ve skupině „nejistota“ a Sweet Chestnut ve skupině „Skleslost nebo zoufalství“. Z toho je zřejmé, že člověk, který se nachází v negativním stavu Gorse se cítí beznadějně, protože mu chybí pocit jistoty, že se jeho situace může pozitivně změnit. U Sweet Chestnut je člověk naprosto zoufalý.

Strach

Přílišná péče o druhé

Skleslost nebo zoufalství

Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních

Osamělost

Nezájem o své okolí

Nejistota