cropped-watercolour-1578077_1920.jpg

Bachova květová terapie pomáhá vyrovnat emoce a pocity. Tím nastolí vnitřní rovnováhu, uvolní napětí, zklidní stres a tělo se může začít uzdravovat.

Bachova květová terapie zahrnuje 38  květových esencí, jejichž účinek objevil Dr. Edward Bach. Jedinou „nekvětinou“ mezi esencemi je voda z přírodních pramenů (Rock Water – esence č. 27).

Upozornění:

Účinek Bachových květových esencí na lidi není vědecky prokázán, ale množství spokojených uživatelů, kteří se k nim v případě potřeby pravidelně vrací, svědčí o opaku.

Podle studie (Preventive use of Bach flower remedies)provedené v roce 2014:

  • Podávání krizové esence Rescue Remedy bylo účinné při kontrole glykémie, triglyceridů a HDL-cholesterolu.
  • Rescue Remedy kapky mohou sloužit jako strategie pro snižování rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění u potkanů. Tato studie poskytuje předběžné důkazy, že Bachova květová terapie může mít i biologické účinky (Elsevier – Preventive use of Bach flower remedies).

Nicméně studie provedené na lidech tvrdí, že se jedná „pouze“ o placebo efekt. Ale pokud i placebo efekt funguje?! Proč ne?

Takže pomáhají:

  • při řešení určitých emocionálních stavů a stavů mysli (nejistota, nedostatek   sebedůvěry, žárlivost, podrážděnost, zoufalství, vyčerpání…)
  • zvládnout záporné emoce
  • harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu
  • uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. (Životní energii blokují nezpracované problémy člověka, starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk sám utrpěl nebo i někomu způsobil)
  • k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se lidé stávají otevřenějšími a schopnějšími lépe čelit negativním vlivům.

flowers-2458370_1920

  • Květové esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody.

 

  • Bachovy květy mají tradici – používají se téměř sto let. Pomáhají po celém světě. Není důvod, aby nepomohly i vám (jedině, že byste si nepřáli se uzdravit).