(1886 – 1936)

Dr-Edward-Bach-sm3
Dr. Edward Bach (www.bachflower.com)

Já sama se moc neumím soustředit na dlouhé životopisy, tak vám pouze stručně shrnu, kdo doktor Bach vlastně byl. Obsáhlejší informace o jeho životě najdete určitě na internetu nebo mi napište a já vám poradím, kde/co najít.

Takže zjednodušeně:

Dr. Bach byl normální člověk jako my.

Mimořádně citlivý a vnímavý vůči bolesti a utrpení lidí i zvířat.

Měl svoje problémy i svoje starosti. Úplně normálně se oženil. Rozvedl. Věnoval se své práci. Měl rád procházky přírodou a společné zpívání v hospůdce. Založil si vlastní zahrádku a svůj jednoduchý nábytek si sám vytvořil. Lidé, kteří ho znali, říkali, že občas měl špatnou náladu nebo byl podrážděný. Jako každý z nás.

A právě proto, že měl stejné chyby jako jiní lidé tak měl mnoho pochopení a schopnosti vcítění.

bach-e-figlia-bachflowers.com
Dr. Bach s dcerou (www.bachflowers.com)

Jednoho krásného dne v práci zkolaboval a musel na operaci, kde mu odstranili zhoubný nádor sleziny a sdělili mu, že má před sebou pouhé tři měsíce života.

Nic toho nedbal. Netruchlil a nelitoval se. Naopak začal makat jako lodní šroub, aby své dílo stihnul dokončit. Chtěl za každou cenu objevit systém léčení, který by mohl používat každý sám. Aby ten, kdo se uzdravit chce, se i uzdravit mohl.

Přes patologii, bakteriologii a homeopatii se dopracoval až ke svým oblíbeným květům. Do práce se tak zapálil, že úplně zapomněl na to jak plyne čas…a byl zde ještě dlouhé roky. Dokud své dílo nedotáhnul do konce a v klidu mohl zavřít své oči.

Prioritou pro něj bylo, aby způsob léčení byl snadný, dostupný a tak si každý dokázal pomoci sám.

Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava, nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít.“


A trochu složitěji a přesněji:

 • anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů.

edbach2

 • V roce 1906 nastoupil na univerzitu v Birminghamu a roku 1912 ukončil svá studia medicíny v Londýně na University College Hospital s diplomem MB a později v roce 1914 s lékařským diplomem – Diploma of Public Health (D.P.H.Camb.).
 • po ukončení studia pracoval nejdříve jako chirurg-traumatolog. Chirurgie ho ale příliš netěšila a navíc se u něho začaly projevovat první příznaky vážného onemocnění. V tomto období začíná proto přemýšlet o nemocech jako takových, o jejich podstatě a významu pro člověka. Dochází k názoru, že člověk onemocní, jsou-li Duše s Tělem v nesouladu.
 • V létě 1917 při své práci v laboratoři Dr. Bach zkolaboval vinou vnitřního krvácení a musel se podrobit vážné operaci. Po této události mu lékaři dávali jen malou naději na přežití (rakovina sleziny), pouze několik měsíců. S touto skutečností se nesmířil, protože sám v sobě cítil, že před ním stojí ještě veliká práce a že jeho osud ještě není zcela naplněn.
 • Velice brzy zjistil, že u každého pacienta se objevují jiné reakce na stejnou nemoc. A že stejný způsob léčby určité nemoci vyvolává u každého pacienta rovněž odlišné reakce. Proto se v jeho praxi stalo prioritou léčení člověka jako jedinečné osobnosti.
 • Individualita člověka se stala hlavním motivem jeho lékařské práce.
 • Po uzdravení ze své nemoci pracoval dr. Bach dále krátkou dobu jako patolog a bakteriolog.

Londýnská homeopatická nemocnice

 • V březnu 1919 pak nastoupil do Londýnské homeopatické nemocnice. Zde se seznámil s prací Samuela Hahnemanna.  Vyvinul homeopatické očkovací látky, které používal pro své pacienty. Takzvané homeopatické nosody se podávaly orálně a brzy vynesly Bachovi velkou popularitu a uznání u jeho kolegů. Bach tyto očkovací látky rozdělil do sedmi skupin – každá bakteriologická skupina je definována osobnostními kvalitami člověka a ke každé této skupině je přiřazena jedna nosoda (očkovací látka). Bachovy nosody jsou známé a v medicíně se používají dodnes.
 • Dr.Bacha vždy zajímali souvislosti mezi náladou člověka a jeho nemocí, mezi disharmonií v duši a projevem této disharmonie na těle v podobě nemoci.
 • V polovině dvacátých let minulého století byl dr. Edward Bach jedním z nejvyhledávanějších londýnských lékařů.

„Když uzdravíme svou duši, tak se brzy uzdraví i naše tělo“

Odchod na venkov

 • V roce 1930 se rozhodl svou ordinaci a laboratoř v Londýně prodat, odstěhovat se úplně na venkov a v tichu a klidu přírody dále hledat přírodní léčebné prostředky.

  bachcentre-boccette2-bachflowers.com
  http://www.bachflowers.com
 • Pozorování lidí, jejich projevů a chování, ho vedlo k tomu, že hledal rostliny, které by svými energetickými vibracemi odpovídaly lidským náladám a reakcím a působením své energie byly schopné tyto nálady a stavy korigovat.
 • Byl přesvědčen, že když člověk odstraní ze své duše špatné postoje, přiblíží se svému vnitřnímu štěstí a posléze i úplnému uzdravení. V rostlinách viděl sílu, kterou příroda poskytuje lidem, aby žili v harmonii se sebou samými a tím pádem i se svým okolím.
 • Ještě za své londýnské praxe v roce 1928 objevil účinky rostlin Mimulus, Impatiens a Clematis. Z nich připravené esence se při léčbě ukázaly jako velmi efektivní.

Knihy

bachcentre-studio-thebachflowers.com
http://www.bachflowers.com
 • V roce 1930 napsal své známé dílo Uzdrav se! (Heal thyself – ke stažení zdarma), ve kterém podporoval návrat k jednoduchosti, k přírodě, k přírodním léčebným prostředkům a vyzdvihoval vysoké duchovní hodnoty – tam viděl sílu pro zdraví a svobodu člověka.
 •  V roce 1932 napsal další významné pojednání Osvoboď se! (Free thyself – ke stažení zdarma), ve kterém se snažil, jak sám uvedl, podat jednoduchý a srozumitelný náčrt skutečného smyslu a těžkostí lidského života, které jsou jen výzvou k hlubšímu chápání vlastního duchovního bytí.
 • Ve stejném roce napsal také Dvanáct léčitelů (12 léčitelů – ke stažení zdarma),dílo, v němž rozebral kvality jednotlivých květů a z nich vyrobených esencí v souvislosti s lidskými emocemi a postoji. 

„Budeme-li v sobě mít velkou lásku, povede každou naši myšlenku, každý náš čin a nikdy nikomu neuškodí.“ 

Mount Vernon a Nelsons

 • V roce 1934 se Bach přestěhoval do Mount Vernonu, který pak dodnes zůstal sídlem známého Bachova centra.
 • Jeho intuice a senzitivita byly vysoce vyvinuté – stačilo, aby si položil na jazyk nějakou rostlinu, a dostavily se u něj symptomy, které tato rostlina zprostředkovávala skrze svou energetickou hodnotu či své vibrace.
 • Zájem o jeho práci narůstal, pacienti žádali esence i z jiných míst, a tak se dr. Bach rozhodl požádat o spolupráci homeopatickou lékárnu Nelsons v Londýně.

  acquerelli Nora Weeks the bachflowers.com
  http://www.bachflowers.com
 • Mateřská tinktura pro originální Bachovy esence se pořád ještě připravuje ručně v Bachově centru v Mount Vernonu z květů a rostlin tamější zahrady, načež ji homeopatická firma Nelsons v Londýně za dodržování stanovených předpisů a návodů podle dr. Bacha rozdělává dál do zásobních lahviček, které se distribuují do celého světa.
 • V roce 1935 objevil ještě dalších 19 rostlin, ze kterých připravil nové esence.
 • Začátkem roku 1936 považoval Bach svou práci na hledání správných rostlin pro uzdravení člověka za naplněnou a dokončenou. Ještě nikdo předtím necharakterizoval tak jasně a srozumitelně lidské emoce a postoje – a zároveň podal jednoduchý návod k tomu, jak žít ve vnitřní harmonii a spokojenosti.

„Tento systém léčení je tím nejdokonalejším, jaký kdy byl lidstvu v jeho živoucí paměti dán.“

 • Dvacátého sedmého listopadu 1936 Dr. Bach zemřel v nedalekém městečku Didcot. V úmrtním listu je jako příčina smrti uvedeno srdeční selhání.

(podle Bachovy esence od A do Z, Dr. Katarina Michel, Metafora 2012)