Používání Bachových květů u zvířat se osvědčuje již desítky let. Působí na ně velmi dobře. Zvířata stejně jako malé děti nemají předsudky a nepřemýšlí co se smí a nesmí, co je a není vhodné. Nestarají se o to, co si kdo o nich myslí, ale prostě jsou.

Bachovy květové esence jsou vhodné pro všechna zvířátka. Nezáleží, jestli se jedná o psy, kočky, koně, ptáčky, hlodavce nebo plazy. Nezáleží ani na tom, jestli se  jedná o hospodářská zvířata – slepice, prasata, krávy nebo zvířata divoká, která žijí ve volné přírodě. Každé zvíře má duši.

Doba užívání bývá kratší než u lidí. Vědomí zvířat je silněji propojeno s jejich duší. Takže pokud vyberete správnou esenci, můžete změnu emocí/mysli zvířete zpozorovat již po několika dnech.

Objevitel Bachových květů, Dr. Edward Bach výslovně poukazoval na zodpovědnost lidí vůči zvířatům a ve svém díle „Uzdrav se sám“ napsal: Lidstvo má obrovské dluhy u zvířat, která týralo a ničilo.“ Proč proto nepoužívat Bachovy květy i pro zvířata a tím s láskou přispět k jejich duševnímu zdraví.

Pomocí Bachových květů můžete působit na zvířátko obzvláště jemným a šetrným způsobem. Použití nemá vedlejší účinky a tím je plně neškodné. Nic se nestane, pokud zvolíte nevhodné esence nebo podáte větší dávku. Dá se výborně kombinovat i s jinými způsoby léčby/ošetření.

Jednoduše a stručně popsané užití jednotlivých květů pro zvířátka najdete zde: Stručný přehled Bachových květů pro zvířátka

Výběr Bachových květů pro zvířátka

Pro výběr Bachových květových esencí platí stejná pravidla jako při výběru pro lidi.

Základním principem použití je myšlenka, že prvotní příčinou onemocnění jsou stavy mysli. Hlavním vodítkem pro správné používání Bachových květů je povaha a osobnost, v tomto případě zvířete.

Důležité vědět:

Bachovy květy nejsou léčivo a nenahrazují veterinární ošetření. V první řadě si ujasněte, jestli příčinou neobvyklého chování vašeho zvířete nejsou zdravotní důvody.

Působí čistě na duševní úrovni. Obnovují rovnováhu a harmonii skutečné povahy zvířete a léčí tak poruchy a onemocnění vzniklá pod tlakem vnějšího prostředí a soužití s lidmi. Dodávají impulsy na energetické úrovni, které mohou způsobit pozitivní změnu chování. Z toho má pak užitek celý organismus.

Při výběru vždy spoléhejte na to, co vidíte a co si myslíte o momentálním rozpoložení zvířete. Nutné je pečlivé, systematické a nestranné pozorování zvířecího chování a situací, ve kterých k němu dochází. Zůstaňte objektivní – objektivně popište danou situaci a chování zvířete. Odolejte pokušení promítat do svého zvířete své vlastní osobnostní rysy, pocity, představy a nálady.

Poskytujeme zvířatům přirozený prostor k životu? Naplňujeme jejich životní potřeby? Toť další otázka, na kterou si musíme odpovědět u zvířat, která projevují problematické chování. Často se lidem stává, že svá zvířata polidšťují a nevidí jejich podstatu.

120f85cc9396a16c1e40add738f5b243
Zvířata by měla mít právo běhat, pokud mají nohy. Plavat pokud mají ploutve. A létat pokud mají křídla.

Respektujte, prosím, životní pohodu zvířat a jejich nárok na „5 svod“, které formuloval britský etolog profesor John Webster. Mezi těchto 5 svobod patří:

1.Svoboda od hladu a žízně – Zvířata mají mít nerušený přístup k čerstvé vodě a krmivu v takové míře, která jim zaručí plné zdraví a tělesnou zdatnost.

2.Svoboda od nepohodlí – Zvířatům musí být poskytnuto odpovídající prostředí včetně úkrytu a pohodlného místa k odpočinku.

3.Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění – Nemocem a strádání zvířat má být zamezeno účinnou prevencí anebo rychlou diagnózou a léčením.

4.Svoboda od strachu a stresu – Zvířatům je třeba zajistit takové prostředí a zacházení, které vylučují psychické strádání.

5.Svoboda projevit přirozené chování – Zvířatům má být poskytnut dostatečný prostor, vhodné prostředí a společnost zvířat téhož druhu.

 

„…nejtěžší je přesvědčit majitele, aby se ke svému miláčkovi choval jako ke psovi…“ (Robert Andrysko, Columbus Mountly, květen 1989)

 

Uvědomte si také, prosím, že Bachovy květové esence nedokáží změnit přirozenost zvířete. Bachovy květy nedokáží odstranit lovecké chování u loveckého psa, nebo přinutit kočky plavat v potoce, apod. Pro podrobnější informace o Bachových květech pro zvířata vyšla v českém jazyce kniha od Helen Graham, Bachova květová terapie pro zvířata.

Ve svých článcích vám chci postupně předávat informace, které jsem nastudovala ze zahraniční literatury a vyzkoušela v praxi.

Jednoduše a stručně popsané užití jednotlivých květů pro zvířátka najdete zde: Stručný přehled Bachových květů pro zvířátka

Dávkování

  • zpravidla stejné jako u lidí
  • nejlépe na jazyk – pokud je to možné a zvíře vám to dovolí
  • do krmiva nebo do vody na pití
  • nakapat na tělo – pokud zvíře není schopné kapky přijmout ústy, nejlépe v místě pulzace tepen

Ze zkušenosti se mi osvědčilo:

Na jazyk/do úst

  • psi, kočky a jiná malá zvířata 4 x denně 4 kapky
  • větší zvířata 4 x denně dvojnásobné množství

Do krmení nebo do vody

  • podle velikosti zvířete denně 2-10 kapek ze zásobní lahvičky (ta lahvička, co koupíte v obchodě)
  • nebo 8 – 40 kapek z užívací lahvičky (lahvička, co si sami namícháte potřebné esence).