Každý člověk je ojedinělá bytost a emoce každého z nás jsou v dané chvíli a pro danou situaci naprosto specifické. Na stejnou situaci bude každý člověk reagovat trochu jinak.

To je i odpověď na otázku, proč se původní, originální Bachovy esence nevyrábějí jako hotové směsi pro různé životní situace. Je naprosto nezbytné respektovat individualitu a osobnost každého z vás.  Někdo pocítíte úlevu okamžitě, někdo budete potřebovat delší čas a někdo z vás řekne, že si účinku ani nevšiml (ale změnu, která se s vámi udála, mohlo pocítit vaše okolí).

Obecně se dá říci, že v akutních stavech zabírají Bachovy květy rychleji, při dlouhodobých stavech trvá nástup účinku 3 týdny i déle.

Jak dlouho užívat Bachovy květy?

Individuální kombinace květů

  • v akutních situacích: užívání vybraných květů ve sklenici s vodou. Výběr květů se může změnit podle potřeby. Při akutních potížích většinou postačuje doba užívání 1-4dny.
  • při dlouhotrvajících problémech: vybraná směs se užívá přibližně 21 dní, minimálně cca. 11 dní. Pokud problém přetrvává, tak byst měli posoudit, jestli složení používaných květů stále odpovídá vaší aktuální duševní situaci (např. novým testem). Je možné, že se vaše pocity změnili. Podle toho si připravíte novou směs potřebných esencí. Novou směs budete užívat opět min. 21 dní a poté zhodnotíte situaci a usoudíte, jestli je potřeba použít jiné Bachovy květy.

Rescue Remedy – krizové kapky

  • v akutních situacích: několikrát denně ve sklenici s vodou. V případě potřeby je možné si denně připravit více sklenek. Možné je i užití 4 kapek přímo na jazyk. To můžete opakovat tak často, jak jen potřebujete. Akutní stav většinou po chvíli odezní. Může to být během minut nebo pár hodin.
  • při dlouhodobé krizi (např. mimořádné stresující situace v zaměstnání): krizové kapky se mohou užívat také dlouhodoběji denně podle potřeby. Zde se osvědčilo používat současně s individuální směsí Bachových květových esencí.

Reakce na terapii:

Vzhledem k tomu, že každý jsme originál, tak se reakce na Bachovu květovou terapii nedají přesně předvídat. Každý se vyvíjíme v závislosti na našich duševních schopnostech. K čemu tedy může dojít? Co můžete na sobě zpozorovat?

Bezprostředně po užití:

  • pozitivní změna výrazu (hlavně u dětí)
  • hluboké ulehčené nadechnutí
  • pocity tepla, chvění
  • nebo naopak pocit chladu v srdeční krajině,  v končetinách nebo celém těle, často na levé straně.

Typický průběh terapie:

Akutní situace  – při správně zvolené kombinaci Bachových květů nastupuje účinek během pár hodin, nejpozději dnů. Jakmile dosáhnete rovnováhy, tak začnete automaticky zapomínat/vynechávat užívání.

Chronické stavy – v závislosti na vážnosti situace může Bachova květová terapie v tomto případě trvat 9 měsíců až 1,5 roku. Každé 3 – 4 týdny se přezkušuje složení Bachových květů a ev. se přizpůsobí momentálnímu stavu. Při dlouhodobých potížích můžeme po zahájení léčby Bachovou květovou terapií zpozorovat dva typické průběhy. Pozitivní a negativní  začátek.

Pozitivní začátek – reakce na první užití je pozitivní. Pocítíte, co to znamená mít opět dobrý pocit ze sebe sama nebo co to je se v noci konečně dobře vyspat. Po pár týdnech (většinou po dobrání první lahvičky) může dojít k období kolísání nálad a tělesných obtíží. Toto období se ale postupně stabilizuje. Nebojte se daného kolísání, ani ho nezavrhujte. Právě to je ta fáze, kdy dochází k vlastnímu vypořádání se se zablokovanými částmi vaší osobnosti. Měli byste si tyto výkyvy uvědomovat a připomínat si pozitivní stavy, které jste prožívali na začátku užívání.

Negativní začátek – reakce může být negativní – přechodné zesílení vašich negativních vlastností, slabostí. To může trvat několik dní než se změní v pozitivní stavy mysli. Poté už dochází jenom k jemnému kolísání v duševních a fyzických pocitech. Až se nakonec stabilizujete.

Uvědomte si, že toto kolísání nálad a stavů je výrazem duševního očistného programu, bez kterého není možné pravé uzdravení.

(podle Mechthild Scheffer)

Jaké jsou nejčastější Reakce na terapii a proč si vést reakční deníček?

Proč to na mě nepůsobí?