Řídíte se podle druhých? Nejste schopní projevit svůj názor… Mají ostatní na vás vliv? Jste citliví na jejich myšlenky nebo názory? Dotýkají se vás nálady ostatních?

Když jste takto přecitlivělí na vlivy a myšlenky ostatní, jsou tu pro vás pomocníci duše.